Zapytanie ofertowe – platforma dla osób niepełnosprawnych

Platforma dla osób niepełnosprawnych - zapraszamy do złożenia oferty

Kryta Pływalnia im. Jana Kota w Bochni zaprasza do złożenia oferty cenowej na: dostawę, montaż i uruchomienie oraz demontaż platformy do przewozu osób niepełnosprawnych w budynku Krytej Pływalni w Bochni w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota 130.000 zł.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą na adres: ul. św. Leonarda 34, 32-700 Bochnia lub przesłać pocztą e-mail na adres biuro@basenbochnia.pl lub przesłać faxem na nr 14-611-31-19 lub 14-611-31-20 wew. 29 w terminie do dnia 02.06.2021r. do godz. 10.00 (liczy się data i godzina wpływu do Zamawiającego).

Więcej informacji o przedmiocie zamówienia, a także wzory dokumentów można znaleźć na stronie BIP bocheńskiej pływalni.

Udostepnij

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Skip to content