(60 minut na pływalni + 10 minut na przebranie w strefie płatnej) w cenie SAUNA FIŃSKA (od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-21.00, a w soboty i w niedziele w godz. 10.00-21.00)

  Poniedziałek-Piątek Sobota-Niedziela
Opłata normalna (a+b)
9,00 zł 10,00 zł
 – dopłata 0,10 zł 0,20 zł
Opłata ulgowa (a+b)
5,00 zł 6,00 zł
 – dopłata 0,10 zł 0,20 zł

Dzieci do lat 3 korzystają z pływalni bezpłatnie.

Pobyt rodzinny – uprawnia do wstępu określonej liczby osób (w dowolnej konfiguracji a+b), przy czym pierwsza litera (a) – oznacza liczbę osób dorosłych (rodziców, prawnych opiekunów) i musi być liczbą z przedziału od ‘1’ do ‘2’, zaś druga litera  (b) – oznacza liczbę dzieci i młodzieży i musi być liczbą większą lub równą ‘1’.

Opłaty ulgowe przy pobycie rodzinnym stosuje się dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia lub do 25 roku życia, po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

UWAGA !!! Jeżeli posiadacie Państwo kartę :

BKR_karta.jpg

 

to na zakup biletów w ramach „Pobytu rodzinnego (a+b)” w godzinach od 6.30 do 21.30 obowiązują Państwa poniższe ceny:

  Poniedziałek-Piątek Sobota-Niedziela
Opłata normalna (a+b)
7,00 zł 8,00 zł
 – dopłata 0,10 zł 0,20 zł
Opłata ulgowa (a+b)
3,00 zł 4,00 zł
 – dopłata 0,10 zł 0,20 zł

UWAGA !!! Jeżeli posiadacie Państwo kartę :

kdr_karta.jpg

 

to na zakup biletów w ramach „Pobytu rodzinnego (a+b)” w godzinach od 6.30 do 21.30 obowiązują Państwa poniższe ceny:

  Poniedziałek-Piątek Sobota-Niedziela
Opłata normalna (a+b)
8,00 zł 9,00 zł
 – dopłata 0,10 zł 0,20 zł
Opłata ulgowa (a+b)
4,00 zł 5,00 zł
 – dopłata 0,10 zł 0,20 zł

WAŻNA INFORMACJA !!!

W związku z podwyższonym poziomem chloru wolnego w wodzie na basenie rekreacyjnym (co jest nakazane przepisami prawa), rodzicom niemowląt i małych dzieci do lat 3 zaleca się konsultacje z lekarzem przed skorzystaniem z pływalni oraz po kilku pobytach na obiekcie w celu sprawdzenia wpływu tejże wody na stan zdrowia dzieci. Za skutki zdrowotne przebywania w wodzie z podwyższonym poziomem chloru wolnego kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności.

W przypadku przekroczenia czasu pobytu godzinnego na pływalni doliczana będzie dopłata minutowa wg aktualnego cennika.

Zapraszamy codziennie od 6.30 do 21.30 ! Pływanie to nasz żywioł !

basen_honorujemy_karty_2016_2.jpg