Rodo

EZPIECZEŃSTWO INFORMACJI
NA KRYTEJ PŁYWALNI IM. JANA KOTA W BOCHNI

1. Administrator Danych Osobowy (ADO)
Kryta Pływalnia im. Jana Kota w Bochni
adres: ul. Św. Leonarda 34, 32-700 Bochnia,
e-mail: biuro@basenbochnia.pl
tel.: (14) 611-31-19

2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)
adres: ul. św. Leonarda 34, 32-700 Bochnia,
e-mail: iod@basenbochnia.pl

3. Administrator Systemu Informatycznego (ASI)
adres: ul. św. Leonarda 34, 32-700 Bochnia,
e-mail: it@basenbochnia.pl

Szanowni Państwo,
Kryta Pływalnia im. Jana Kota w Bochni, dalej jako „Kryta Pływalnia w Bochni”, szanuje prawo do ochrony danych osobowych oraz prawo do prywatności swoich klientów, pracowników i współpracowników. Podstawowe prawa w zakresie ochrony Państwa danych osobowych wynikające z zapisów RODO znajdują się w tzw. klauzuli informacyjnej administratora danych – Krytej Pływalni w Bochni względem podmiotu danych – czytaj (1)

W związku z tym, iż każda jednostka organizacyjna z dniem 25.05.2018 r. powinna przetwarzać dane osobowe podmiotów danych w sposób zgodny z zapisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. Unii Europ. Z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO” oraz ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), dalej jako „UODO” chcemy przedstawić Państwu „Podstawowe zasady ochrony danych osobowych obowiązujące na Krytej Pływalni w Bochni” – czytaj (2)

W celu zaznajomienia się z przepisami prawa regulującymi przedmiotową problematykę prosimy o zapoznanie się     z poniższymi aktami prawnymi:
1. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1) – RODO – czytaj (3)
2. Sprostowaniem nr 8088/18 z maja 2018 r. do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – sprostowanie RODO – czytaj (4)
3. Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) – UODO – czytaj (5)

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Skip to content