Regulamin zjeżdżalni

>
>
Regulamin zjeżdżalni

Regulamin korzystania ze zjeżdżalni na Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni

1. Zjeżdżalnia jest integralną częścią pływalni i obowiązują na niej przepisy Regulaminu ogólnego oraz niniejszego Regulaminu.

2. Przed skorzystaniem ze zjeżdżalni należy zapoznać się z Regulaminem oraz przeciwwskazaniami do korzystania ze zjeżdżalni.

3. Osoby korzystające ze zjeżdżalni czynią to na własną odpowiedzialność i ryzyko (zjeżdżalnia jest miejscem o podwyższonym ryzyku wystąpienia wypadków).

4. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni zobowiązane są bezwzględnie stosować się do wskazówek, poleceń i nakazów ratowników.

5. Dzieci do lat 7 mogą korzystać ze zjeżdżalni wyłącznie pod opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.

6. Nie jest dozwolony zjazd w zegarkach, łańcuszkach, kolczykach itp.

7. Podczas wchodzenia na wieżę zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność, w szczególności zabrania się biegania po schodach, przepychania oraz zmuszania innych użytkowników do wykonania zjazdu.

8. Przed zjazdem należy sprawdzić czy w rynnie zjeżdżalni znajduje się woda. Zjazd na sucho grozi uszkodzeniem ciała i jest surowo wzbroniony.

9. Należy stosować się ściśle do sygnalizacji świetlnej na wieży; zielone światło oznacza „START – wolny zjazd”, czerwone światło oznacza „STOP – zakaz zjazdu”.

10. Ślizg należy wykonać w pozycji siedzącej lub leżącej na plecach, nogami w kierunku zjazdu.

11. W trakcie zjazdu obowiązuje bezwzględny zakaz zatrzymywania się.

12. Po zjeździe należy natychmiast opuścić miejsce wodowania.

13. Zabrania się ślizgów w pozycjach: „głową w dół” , „na stojąco” , „na brzuchu” , „na stopach” , „na kolanach”.

14. Bezwzględnie zabrania się:
a) rozpoczynania ślizgu przy włączonym czerwonym świetle,
b) zjazdów parami i w grupie,
c) zatrzymywania się i stawania w zjeżdżalni,
d) wskakiwania do rynny zjeżdżalni z rozbiegu,
e) wchodzenia z dołu do góry po rynnie zjeżdżalni,
f) wnoszenia do rynny jakichkolwiek przedmiotów,
g) wszystkich innych czynności zagrażających życiu i bezpieczeństwu własnemu, jak i innych osób.

15. Niewskazane jest korzystanie ze zjeżdżalni osobom z poważniejszymi schorzeniami serca i układu krążenia oraz szczególnie wrażliwym na nagłe przeciążenia.

16. Zabrania się korzystania ze zjeżdżalni osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających, a także z zewnętrznymi oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia lub stanowiących zagrożenie dla otoczenia.

17. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub postanowienia niniejszego Regulaminu będą usuwane ze zjeżdżalni, a także z terenu pływalni (z obowiązkiem uiszczenia opłaty za pobyt).

18. Wejście na zjeżdżalnię jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego Regulaminu.

Regulamin można także pobrać w zakładce  Pliki do pobrania.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Skip to content