Karnety

Karnety

 

Opłata

Termin ważności

Karnet o wartości 110 zł *

100,00 zł

60 dni

Karnet o wartości 230 zł *

200,00 zł

120 dni

Karnet o wartości 480 zł *

400,00 zł

180 dni

   

* Karnety o wartości 110 zł / 230 zł / 480 zł / mogą być także sprzedawane w formie voucherów prezentowych na okaziciela, z odroczonym terminem realizacji, nie dłuższym jednak niż 12 miesięcy od daty sprzedaży.

W przypadku zakupu nowych karnetów – kart abonamentowych kaucja zwrotna za kartę magnetyczną z numerem identyfikacyjnym wynosi 30,00 zł (płatne tylko gotówką).

Karnet upoważnia do określonej liczby wejść, aż do wyczerpania wartości karnetu w okresie jego ważności (np. karnet zakupiony za kwotę 100 zł pozwala wejść na pływalnię tyle razy, aż wykorzystana zostanie wartość karnetu czyli 110 zł. Okres ważności takiego karnetu wynosi 60 dni od daty jego nabycia).

Karnet jest na okaziciela i jeśli tylko jego wartość na to pozwala na pływalnię może wejść dowolna liczba osób.

W uzasadnionych przypadkach (np. choroba, wyjazd zagraniczny itp.), na pisemny wniosek strony, dyrektor Krytej Pływalni w Bochni może przedłużyć termin ważności karnetu, jednakże nie dłużej niż o 180 dni od daty rozpatrzenia wniosku, przy czym czynność ta następuje nie później niż 14 dni roboczych od daty złożenia wniosku na dzienniku podawczym pływalni.

Szczegółowe zasady funkcjonowania biletów i karnetów w ramach Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK) można pobrać w zakładce Pliki do pobrania.

Zapraszamy codziennie w godzinach otwarcia !

Pływanie to nasz żywioł !

#pływamwBochni #pływambolubię #pływambomogę

Pływalnia czynna codziennie od 6.30 do 21.30

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Skip to content