Wodny Tor Przeszkód – Regulamin

Wodny Tor Przeszkód Aquaglide

Od 27 do 30 grudnia gości na naszym obiekcie wodny tor przeszkód AQUA GLIDE – mega zabawa gwarantowana – zapraszamy 🙂 Aby było bezpiecznie na torze Aqua Glide obowiązuje regulamin (poniżej), na obiekcie jest też trzeci ratownik. Prosimy zapoznać się z Regulaminem i stosować się do wskazań dyżurujących ratowników. Przypominamy, że od 27 do 29 grudnia trwa urodzinowa promocja cenowa – wstęp – dorośli 2 zł, dzieci i młodzież – 1 zł.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WODNEGO TORU PRZESZKÓD – AQUA GLIDE NA KRYTEJ PŁYWALNI IM. JANA KOTA W BOCHNI

1. Wodny Tor Przeszkód – AQUA GLIDE, zwany dalej AQUA GLIDE znajduje się na terenie basenu sportowego na hali basenowej Krytej Pływalni w Bochni.

2. AQUA GLIDE jest czynny w godzinach otwarcia pływalni w dniach od 27 grudnia (od godz. 10.00) do 30 grudnia 2019 r. (do godz. 21.30).

3. Korzystanie z AQUA GLIDE jest dozwolone wyłącznie dla osób umiejących pływać, powyżej 6 roku życia.

4. Dzieci do lat 10 mogą korzystać z AQUA GLIDE wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

5. Z AQUA GLIDE jednorazowo może korzystać 30 osób.

6. Zapisy i rezerwacje wejść na AQUA GLIDE odbywają się w kasie Krytej Pływalni w Bochni osobiście lub telefonicznie pod numerem tel. 14 611 31 19 lub 14 611 31 20, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłanej na adres e-mail: kasa@basenbochnia.pl

7. Wysokość opłaty za wejście na AQUA GLIDE reguluje aktualny „Cennik opłat za korzystanie z Krytej Pływalni im. Jana Kota przy ul. Św. Leonarda 34 w Bochni oraz za uczestnictwo w zajęciach sportowo-rekreacyjnych prowadzonych przez tą jednostkę”, zwany dalej cennikiem opłat.

8. Cena opłaty za AQUA GLIDE obejmuje pobyt godzinny na pływalni, rozumiany jako pobyt trwający nie dłużej niż 70 minut w strefie płatnej pływalni, w tym 30 minut pobytu na AQUA GLIDE na basenie sportowym. W przypadku przekroczenia czasu pobytu godzinnego na pływalni doliczana będzie dopłata minutowa wg zasad określonych w cenniku opłat.

9. Klienci, którzy dokonali rezerwacji wejść na AQUA GLIDE, są zobowiązani odebrać te rezerwacje poprzez zakup biletu na AQUA GLIDE, najpóźniej na 10 minut przed godziną rezerwacji, w przeciwnym wypadku rezerwacje będą anulowane, a kasa Krytej Pływalni w Bochni dokona sprzedaży jednorazowego biletu na zajęcia innemu Klientowi.

10. Przed wejściem na AQUA GLIDE zabaw korzystający muszą zdjąć zegarki, kluczyki, obrączki, kolczyki lub inne ostre przedmioty.

11. O wszelkich uszkodzeniach i nieprawidłowościach zamocowania, szczelności itp. AQUA GLIDE należy natychmiast powiadomić najbliższego ratownika.

12. Na terenie AQUA GLIDE zabrania się:

1)  wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających itp.,

2)  skakania z innych obiektów (krawędzi basenu, słupka startowego itp.) na moduł lub z modułu;

3)  korzystania z AQUA GLIDE w ciemności (wyłączenie energii elektrycznej);

4)  zabrania się przepływania pod modułami;

5)  zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu lub innych osób;

6)  wykorzystywania modułów niezgodnie z przeznaczeniem;

13. Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.

14. Osoby korzystające z AQUA GLIDE obowiązane są do ścisłego  przestrzegania postanowień odrębnych regulaminów obowiązujących na terenie Pływalni. 

15. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminów lub/oraz nie stosujące się do poleceń ratowników mogą być usuwane z terenu Krytej Pływalni w Bochni bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonej opłaty.

16. Skargi, uwagi i wnioski należy wpisywać w zeszycie skarg i wniosków lub zgłaszać dyrektorowi pływalni.

17. Regulamin obowiązuje do chwili demontażu AQUA GLIDE.

18. Zakup biletu na AQUA GLIDE w kasie Krytej Pływalni w Bochni jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Udostepnij

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Skip to content