W poniedziałek 22 lutego otwarcie bocheńskiej pływalni

Pływalnia w Bochni ponownie otwarta. Zapraszamy od 22 lutego 2021 roku, codziennie od 6.30 do 21.30

Szanowni Państwo, po długiej przerwie technicznej wymuszonej sytuacją epidemiczną w kraju, a także koniecznością wykonania kilku remontów oraz obowiązkowych badań wody /wraz z wynikami potwierdzającymi jej dobrą jakość/, po uzgodnieniach z władzami miasta oraz powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną informujemy, że Kryta Pływalnia im. Jana Kota w Bochni zostanie ponownie otwarta dla społeczności miasta i regionu od poniedziałku 22 lutego 2021r. od godz. 6.30 wg następujących zasad:

 • obiekt będzie czynny 7 dni w tygodniu od godz. 6.30 do 21.30 dla Klientów indywidualnych, a także na zajęcia szkolne, indywidualną naukę pływania oraz zajęcia sekcji sportowych (zajęcia grupowej nauki pływania planujemy uruchomić od marca)
 • do odwołania obowiązuje limit wejść na pływalnię max. 60 osób na godzinę (limit ten nie dotyczy obsługi pływalni, instruktorów prowadzących naukę pływania z plaży basenowej, pracowników i klientów: sklepu sportowego, zakładu fryzjerskiego, centrum fitness i aqua-baru)
 • w basenie sportowym do odwołania może przebywać max. 6 osób na torze
 • w basenie rekreacyjnym oraz w basenie hamownym zjeżdżalni może przebywać łącznie max. 30 osób
 • zjeżdżalnia, jacuzzi, bicze wodne oraz sauna będą nieczynne do odwołania ‼
 • do końca lutego br. dopuszcza się oprócz wejść indywidualnych TYLKO indywidualne lekcje pływania (1+1, 1+2, 1+3)
 • ️do godz. 16.00 zajęcia szkolne mogą być realizowane wg ustalonego i zatwierdzonego harmonogramu
 • po godz. 16.00 zajęcia grupowe mogą być dopuszczone w marcu, po podpisaniu porozumień ze szkółkami pływackimi (nie dotyczy sekcji sportowych)
 • zajęcia typu aqua aerobic zostaną uruchomione w marcu wg ustalonego harmonogramu

Poniżej publikujemy szczegółowe zasady korzystania z obiektu w trakcie epidemii SARS-CoV-2. Przypominamy, że na obiekcie obowiązuje zasada dystansu : 1,5 m od osoby ! Za utrudnienia przepraszamy ! Prosimy o wyrozumiałość ! Apelujemy o odpowiedzialne zachowanie na terenie pływalni !

ZASADY KORZYSTANIA Z KRYTEJ PŁYWALNI IM. JANA KOTA W BOCHNI
W TRAKCIE EPIDEMII SARS-CoV-2
W OKRESIE OD 22 LUTEGO 2021 R. DO ODWOŁANIA

/przekreślenia w zasadach wynikają ze zmian w przepisach, które weszły w życie od 27 lutego br./

 1. Zakazuje się korzystania z pływalni osobom z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję, przede wszystkim dróg oddechowych. Kasjer ma prawo nie wpuścić na obiekt osoby z widocznymi objawami chorobowymi.
 2. Przy wejściu do obiektu i przy wyjściu z pływalni obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk.
 3. Na terenie holu głównego i szatni suchej oraz ciągów komunikacyjnych obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy użyciu maski/maseczki, przyłbicy/kasku albo odzieży lub jej części np. chusty (obowiązek ten nie dotyczy części pływackiej i pryszniców). Kasjer ma prawo nie wpuścić na obiekt osoby nie realizującej tego obowiązku.
 4. Osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w szatni mokrej, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik do płukania i dezynfekcji stóp, przejść do hali basenowej. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu szatni mokrej.
 5. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania ścisłego rozdziału strefy obutej i bosej.
 6. Na terenie obiektu obowiązuje zasada zachowania dystansu minimum 1,5 m pomiędzy osobami stojącymi w kolejce oraz na terenie i w otoczeniu pływalni tj.: podczas korzystania z szatni (suchej i mokrej), przebieralni, toalet, natrysków, brodzików, a także na hali basenowej (zasada nie dotyczy osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym).
 7. Bezpośrednio przed kasą i szatnią może znajdować się 1 osoba (kolejne osoby w odstępach zgodnie z zasadą zachowania dystansu).
 8. Zaleca się bezgotówkowe regulowanie płatności w kasie.
 9. Na terenie obiektu obowiązuje zasada ograniczenia pobytu do czasu korzystania z basenu oraz przebrania się (hol główny i ciągi komunikacyjne nie mogą być wykorzystywane jako „poczekalnia” na osoby pływające). Obsługa pływalni ma prawo wypraszać z obiektu wszystkie osoby nie realizujące tego zalecenia. Zasada ta dotyczy również klientów: sklepu sportowego, zakładu fryzjerskiego, centrum fitness i aqua-baru, o ile w sposób nieuprawniony wykorzystują części wspólne obiektu.
 10. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz przebywania publiczności na trybunach, na hali basenowej, w poczekalni zakładu fryzjerskiego i w częściach wspólnych obiektu. Jedynym miejscem do gromadzenia się osób (przy zachowaniu aktualnych zasad sanitarno-epidemicznych dla gastronomii) jest AQUA-BAR na I piętrze pływalni.
 11. Ogranicza się ilość osób (klientów) korzystających w tym samym czasie z pływalni do 60 osób (limit ten nie dotyczy obsługi pływalni, instruktorów prowadzących naukę pływania z plaży basenowej, pracowników i klientów: sklepu sportowego, zakładu fryzjerskiego, centrum fitness i aqua-baru).
 12. W poszczególnych nieckach pływalni jednocześnie może przebywać:
  a) basen sportowy – maksymalnie 6 osób na torze,
  b) basen rekreacyjny wraz z basenem hamownym zjeżdżalni – maksymalnie 30 osób.
 13. W trakcie zawodów sportowych na całym obiekcie, z uwzględnieniem hali basenowej, nie może przebywać więcej osób, niż to wynika z aktualnych (na dzień organizacji imprezy) przepisów sanitarno-epidemicznych. Stosowne limity będą podawane w komunikatach poszczególnych zawodów.
 14. Sauna fińska, jacuzzi, zjeżdżalnia oraz atrakcje wodne (bicze) pozostają nieczynne do odwołania. Zmiany w tym względzie będą komunikowane na tablicach ogłoszeń / stronie www bez konieczności aktualizowania niniejszych Zasad.
 15. Osoby prowadzące zorganizowaną naukę pływania zobowiązane są do nadzorowania liczebności osób w grupach i prowadzenia zajęć w sposób umożliwiający przestrzeganie zasady zachowania dystansu.
 16. Na terenie obiektu obowiązuje nakaz dezynfekcji sprzętu do nauki i doskonalenia pływania, a także do zabawy i rekreacji, będącego własnością szkółek pływackich lub przez nie użytkowanego, każdorazowo po jego użyciu. Do odwołania nie udostępniamy takiego sprzętu osobom (klientom) indywidualnym. Zalecamy korzystanie z własnego sprzętu i nieudostępnianie go osobom trzecim.
 17. Użytkownicy pływalni zobowiązani są do ścisłego przestrzegania zasad higieny – przed wejściem do hali basenowej obowiązuje nakaz dokładnego umycia całego ciała pod natryskiem. Do hali basenowej należy przejść przez brodzik do płukania i dezynfekcji stóp.
 18. Na terenie obiektu prowadzona jest regularna dezynfekcja powierzchni wspólnych takich jak: klamki, drzwi, uchwyty szafek, półki, ławki, włączniki światła, kurki baterii, poręcze, schody, suszarki, transpondery, powierzchnie sanitarne itp. W czasie dezynfekcji niektóre elementy mogą być wyłączone z użytkowania.
 19. Należy korzystać z szafek według numeru wskazanego na transponderze („zegarku”).
 20. W przypadku regulacji nieujętych niniejszymi Zasadami, obowiązują zapisy Regulaminu ogólnego korzystania z Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni.
Udostepnij

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Skip to content