Nowe zasady ESOK

Graficzna prezentacja ESOK

Szanowni Klienci uprzejmie informujemy, że dziś tj. 18 lutego br. o godz. 14.00 weszły w życie nowe zasady Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta, pełną ich treść zamieszczamy poniżej, a także w zakładce „Pliki do pobrania”

ZASADY FUNKCJONOWANIA
Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK)
na Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni:

  1. Podstawowa jednostka rozliczeniowa to pobyt godzinny czyli 60 minut na pływalni plus 10 minut na przebranie w strefie płatnej wg aktualnego cennika.
  2. Czas pobytu naliczany jest od momentu odczytu „chipu” przez kasjera do momentu ponownego odczytu „chipu” przez kasjera.
  3. Po przekroczeniu limitu czasu przeznaczonego na pobyt godzinny naliczana jest dopłata minutowa wg aktualnego cennika.
  4. Czas pobytu Klienta posiadającego karnet jest rozliczany wg podstawowej jednostki rozliczeniowej z uwzględnieniem dopłat.
  5. Karnety są rejestrowane w ESOK imiennie po podaniu przez Klienta podstawowych danych rejestracyjnych (imię i nazwisko). Podanie danych osobowych (telefon kontaktowy, adres e-mail) jest dobrowolne. Administratorem podanych danych osobowych jest Kryta Pływalnia im. Jana Kota z siedzibą w Bochni przy ul. Św. Leonarda 34, 32-700 Bochnia.
  6. Karnety posiadają określony termin ważności, po upływie którego nie wykorzystana wartość ulega „czasowemu zablokowaniu”. Kolejne doładowanie karnetu powoduje, że wartość nie wykorzystana jest dodawana do wartości aktualnego doładowania.
  7. W uzasadnionych przypadkach (np. choroba, wyjazd zagraniczny itp.), na pisemny wniosek strony, dyrektor Krytej Pływalni w Bochni może przedłużyć termin ważności karnetu, jednakże nie dłużej niż o 30 dni od daty rozpatrzenia wniosku, przy czym czynność ta następuje nie później niż 3 dni robocze od daty złożenia wniosku na dzienniku podawczym pływalni.
  8. Środki finansowe faktycznie wydane przez Klienta i zgromadzone na karnecie (kaucja, zakup, doładowanie) umożliwiają Klientowi wzięcie udziału w Programie lojalnościowym „PŁYWACKA PREMIA” (1 złotówka = 1 punkt) i uprawniają do odbioru określonych nagród wg zapisów oddzielnego Regulaminu.
  9. Klienci posiadający nieaktywne karnety, zakupione przed 1 stycznia 2011r., mogą zarejestrować je w ESOK po podaniu podstawowych danych rejestracyjnych. Karnety te zostaną doładowane kwotą 60 zł i będą posiadały bezterminowy okres ważności.

Udostepnij

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Skip to content