Modernizacja układów uzdatniania wody – zapytanie ofertowe

Kryta Pływalnia w Bochni z lotu ptaka

W trosce o wysoką jakość wody na naszej pływalni Rada Miasta Bochnia na sesji w dniu 29 czerwca br. zabezpieczyła – na wniosek Burmistrza Miasta Bochnia – środki na modernizację naszych układów uzdatniania wody.

W dniu dzisiejszym na stronach Biuletynu Informacji Publicznej naszej pływalni ukazało się zapytanie ofertowe w tej sprawie. Przedmiotem zapytania ofertowego jest: modernizacja układów uzdatniania wody basenowej na Krytej Pływalni w Bochni celem spełnienia wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. (Dz.U poz. 2016), w szczególności w zakresie poziomu chloru wolnego i związanego, potencjału redox (oksydoredukcyjnego) przy elektrodzie Ag/AgCl 3,5 KCl i chloroformu, zarówno w systemach cyrkulacji, jak i w nieckach basenowych oraz jacuzzi. Zakres robót obejmuje dwa zadania: 1) modernizacja układu uzdatniania wody dla basenu sportowego, 2) modernizacja układu uzdatniania wody basenowej dla basenu rekreacyjnego z wanną jacuzzi.

Mamy nadzieję, że wkrótce rozstrzygniemy to postępowanie i wyłonimy Wykonawcę robót. Prace zostaną wykonane podczas przerwy technicznej, która w tym roku potrwa od 28 sierpnia br. co najmniej do 17 września br. Za utrudnienia z góry przepraszamy, prosząc jednocześnie o wyrozumiałość, gdyż modernizacji o takim zakresie nie było na naszej pływalni od początku jej istnienia, czyli od blisko 18 już lat!

Udostepnij

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Skip to content