Odchudzania na basenie

„Odchudzanie na Basenie”

AquaZumba + specjalistyczny trening w wodzie poprawiający sylwetkę

Pierwszy taki Projekt !!! Tylko w Bochni !!!

Zajęcia będą prowadzone bezpłatnie – obowiązywać będzie tylko promocyjny bilet wstępu na basen !!!

REGULAMIN ZAJĘĆ „ODCHUDZANIE NA BASENIE”

1. Każdy uczestnik zajęć „Odchudzanie na Basenie” jest zobowiązany do zapoznania się treścią Regulaminów lub innych przepisów obowiązujących na terenie Krytej Pływalni w Bochni oraz do przestrzegania zapisów w nich zawartych.
2. Każdy uczestnik zajęć „Odchudzanie na Basenie” jest zobowiązany do zapoznania się treścią niniejszego Regulaminu i jego podpisaniem przed udziałem w pierwszych zajęciach.
3. W zajęciach mogą brać udział osoby, które ukończyły 15 rok życia i wykupiły bilet wstępu na basen (w promocyjnej cenie 5 zł/os.). W przypadku osoby niepełnoletniej uczestnictwo w zajęciach jest możliwe tylko za pisemną zgodą rodzica / opiekuna.
4. Promocyjna cena obejmuje pobyt godzinny na pływalni, rozumiany jako pobyt trwający nie dłużej niż 70 minut w strefie płatnej pływalni, w tym 45 minut zajęć „Odchudzanie na basenie” wg harmonogramu. W przypadku przekroczenia czasu pobytu godzinnego na pływalni doliczana będzie dopłata minutowa od ceny promocyjnej.
5. Zajęcia prowadzone są bezpłatnie, obowiązuje tylko promocyjny bilet wstępu na basen, pod warunkiem uczestnictwa w Konkursie „Odchudzanie na basenie”.
6. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach „Odchudzanie na basenie” jest posiadanie podstawowych umiejętności pływackich pozwalających brać udział w zajęciach na basenie sportowym (min. 1,95 m głębokości).
7. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, że nie mają żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń w wodzie i uczestniczą w zajęciach na własne ryzyko i odpowiedzialność.
8. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów w trakcie wykonywania ćwiczeń  tj. w szczególności: znaczne pogorszenie samopoczucia, bóle kręgosłupa, stawów, mdłości, zawroty głowy i inne – należy przerwać wykonywanie ćwiczeń i zgłosić dolegliwości instruktorowi prowadzącemu zajęcia.
9. Uczestnik zobowiązany jest do konsultacji z lekarzem rodzinnym lub jeśli jest taka potrzeba (przypuszczenie) ze specjalistą przed pierwszymi zajęciami w każdym przypadku (szczególnie po przebytych ciężkich chorobach i operacjach lub ciąży) oraz jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie instruktora prowadzącego zajęcia.
10. Złożenie podpisu pod niniejszym regulaminem, wykupienie biletu wstępu na basen, wejście na zajęcia oraz uczestnictwo w nich są równoznaczne z zapoznaniem się przez uczestnika zajęć z treścią niniejszego regulaminu oraz złożeniem oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na uczestnictwo w zajęciach.
11. Instruktorzy prowadzący zajęcia oraz organizatorzy zajęć tj. firma Body&Soul oraz Akademia Tańca Dance4you nie ponoszą odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia uczestnika zajęć.
12. Podpisanie regulaminu jest potwierdzeniem, iż uczestnik jest zdrowy i nie posiada przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń w wodzie, a w razie pogorszenia jego stanu zdrowia, nie będzie ani on, ani jego rodzina rościć sobie praw z tego tytułu.
13. Od dnia 20 stycznia 2015 r. zajęcia odbywają się wg następującego harmonogramu:

wtorek od 20.30 do 21.15czwartek od 19.30 do 20.15
Grupa I
Aqua Zumba (basen rekreacyjny)Trening w wodzie (basen sportowy)
Grupa IITrening w wodzie (basen sportowy)Aqua Zumba (basen rekreacyjny)

14. Uczestnik zajęć zobowiązuje się  do uczestnictwa w 12 zajęciach na pływalni w okresie 40 dni od daty rozpoczęcia zajęć „Odchudzanie na basenie”.
15. Ilość miejsc na zajęciach jest ograniczona (dwie grupy – max. 30 osób), zaś o uczestnictwie w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy odbywają się do 20 stycznia 2015r. włącznie, w kasie Krytej Pływalni w Bochni, osobiście lub telefonicznie pod numerem tel. 14 611 31 19 lub 14 611 31 20, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłanej na adres e-mail: kasa@basenbochnia.pl
16. Podpisanie regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika zajęć na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych przez organizatorów zajęć tj. firmy Body&Soul oraz Akademia Tańca Dance4you (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych).

Pobierz regulamin zajęć „Odchudzanie na basenie” (plik PDF)

Pobierz regulamin Konkursu „Odchudzanie na basenie” (plik PDF)

UWAGA!!!

Równolegle do projektu „Odchudzanie na basenie” rusza promocja „Aqua Aerobic – chudniemy na lato”. Aqua bilet (zajęcia na basenie sportowym lub rekreacyjnym) w cenie 10 zł/os. (od 12 stycznia) oraz TYLKO 5 zł/os. (od 19 stycznia). Aqua bilet PLUS (zajęcia na basenie sportowym i rekreacyjnym) w cenie 15 zł/os (od 12 stycznia) oraz TYLKO 10 zł/os. (od 19 stycznia). ZAPRASZAMY !!!

Udostepnij

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Skip to content