Jakość wody na pływalni – komunikaty » Komunikat – ROCZNA OCENA PŁYWALNI PRZEZ PPIS

Państwowa Inspekcja Sanitarna - logo

Dyrektor Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni publikuje zbiorczą roczną ocenę pływalni za okres od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. dokonaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni.

Informujemy, że protokół rocznej oceny jakości wody na pływalni jest dostępny do wglądu w sekretariacie pływalni (I piętro pok. 112) czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00. Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się protokołem oraz do bezpośredniego kontaktu z kierownictwem pływalni.

W szczególności pragniemy podkreślić, że w ocenie PPIS woda na naszej pływalni odpowiada wymaganiom polskiego prawa z uchybieniami, które mają charakter porządkowy i nie niosą ze sobą skutków w postaci zagrożenia zdrowia osób korzystających z pływalni.

Za powstałe uchybienia przepraszamy i zapewniamy Państwa, że podejmiemy niezbędne działania zmierzające do poprawy tak organizacji pracy, jak i jakości wody na pływalni. Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni dokonał także okresowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia w wodociągu zaopatrującym nasza pływalnię (własna stacja uzdatniania wody) stwierdzając, że odpowiada ona stawianym wymaganiom.

Udostepnij

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Skip to content