Jakość wody na pływalni – komunikaty » Komunikat 6/XI/2016 z 01.12.2016 – małe dzieci

Dyrektor Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach – minimalny poziom chloru wolnego w wodzie w nieckach wyposażonych w urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrzny wynosi 0,7 mg/l podczas gdy maksymalny poziom chlory wolnego w wodzie w nieckach udostępnianych do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3 wynosi 0,4 mg/l.

W związku z podwyższonym poziomem chloru wolnego w basenie rekreacyjnym rodzicom / opiekunom niemowląt i małych dzieci do lat 3 NIE ZALECA SIĘ POBYTU TYCHŻE NIEMOWLĄT I DZIECI NA NASZYM OBIEKCIE.

Osoby korzystające z atrakcji Krytej Pływalni w Bochni wraz z niemowlętami i dziećmi do lat 3 czynią to NA WŁASNE RYZYKO i NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

Udostepnij

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Skip to content