Dyrektor Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni informuje, że woda pod natryskami SPEŁNIA WYMAGANIA określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

PARAMETR LEGIONELLA JEST W NORMIE pod natryskami w szatni damskiej (wynik – 4 jtk , dopuszczalne – < 100 jtk), pod natryskami w szatni męskiej (wynik – 63 jtk , dopuszczalne – < 100 jtk), pod natryskami w szatni dla niepełnosprawnych (wynik – 25 jtk , dopuszczalne – < 100 jtk).