Dyrektor Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni informuje, że woda pod natryskami SPEŁNIA WYMAGANIA określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

PARAMETR LEGIONELLA JEST W NORMIE

pod natryskami w szatni damskiej
(wynik – 4 jtk , dopuszczalne – < 100 jtk)

pod natryskami w szatni męskiej
(wynik – 63 jtk , dopuszczalne – < 100 jtk

pod natryskami w szatni dla niepełnosprawnych
(wynik – 25 jtk , dopuszczalne – < 100 jtk).