Żyj aktywnie!
Kryta Pływalnia im. Jana Kota w Bochni
Żyj radośnie!
Kryta Pływalnia im. Jana Kota w Bochni
Żyj kolorowo!
Kryta Pływalnia im. Jana Kota w Bochni

Nasza Oferta

Skorzystaj z naszych propozycji aktywnego wypoczynku dla Ciebie i Twoich bliskich

Aqua Aerobik

rewelacyjny trening w środowisku wodnym

Aqua Aerobik

rewelacyjny trening w środowisku wodnym

Dowiedz się więcej

Gimnastyka dla Seniora

poprawi kondycję i samopoczucie

Gimnastyka dla Seniora

poprawi kondycję i samopoczucie

Dowiedz się więcej

Nauka pływania

polecana w każdym wieku

Nauka pływania

polecana w każdym wieku

Dowiedz się wiecej

Aktualności

Bieżące informacje o naszej działalności publikujemy regularnie także na profilu społecznościowym

Jakość wody na pływalni!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, jakość wody na naszej pływalni jest regularnie badana (minimum 2 razy w miesiącu), a informacje o przekroczeniach wymaganych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych są dostępne w holu głównym pływalni oraz na naszej stronie internetowej.

 

 

Kalendarz

Zaplanuj swój pobyt na pływalni.

Sprawdź aktualne rezerwacje i utrudnienia, a także zaplanowane przerwy techniczne i świąteczne.

Aqua Aerobic na zdrowie !

Aqua Aerobic: poprawia giętkość ciała, odciąża stawy i kręgosłup, wzmacnia mięśnie grzbietu, stóp i pośladków, rozwija mięśnie i ułatwia likwidację cellulitisu, zwiększa wytrzymałość organizmu, poprawia kondycję ruchową i równowagę, wysmukla sylwetkę redukując tkankę tłuszczową. Ćwicząc z przyrządami zwiększającymi opór wody, mięśnie mocniej pracują i możesz spalić nawet 700 kcal w ciągu godziny.

Rozluźnij się !

W wodzie można wykonać również wiele ruchów z rozluźnieniem nadmiernych napięć mięśni, często występujących podczas różnych ćwiczeń na lądzie. Uprawianie pływania angażuje cały aparat ruchowy człowieka. Pozycja pozioma zwalnia pływaka od potrzeby utrzymania równowagi, a zatem i napięć mięśni niezbędnych dla utrzymania postawy pionowej. Jest to dobra pozycja wyjściowa do wykonania wielu ruchów z zachowaniem znacznej plastyczności mięśni.

W wodzie lżej !

Środowisko wodne jest doskonałym miejscem do wykonania różnych ćwiczeń, ponieważ utrata ciężaru ciała po zanurzeniu w wodzie umożliwia wykonanie wielu zadań niemożliwych lub bardzo trudnych do wykonania na lądzie. Możliwość znacznego zwolnienia ruchów ciała "zawieszonego" w wodzie pozwala osobom mało sprawnym ruchowo nauczyć się kolejnych ćwiczeń i skoordynować ruchy kończyn.

Pływaj a będziesz zdrów jak ryba !

Podczas pływania na centralne ośrodki mózgowe działa cały splot nowych bodźców spowodowany funkcjonowaniem organizmu w odciążeniu, poziomym ułożeniem ciała, pogłębionym oddychaniem, masującym działaniem wody. Dlatego wychodząc z wody po umiarkowanym pływaniu, człowiek czuje się odnowiony, rozluźniony i wypoczęty !

Basen w liczbach

zarejestrowanych wejść od początku działania pływalni
wejść w roku 2016
wejść w roku 2017

Pływalnia

Wybudowana w latach 1998-99 Kryta Pływalnia im. Jana Kota w Bochni to jedyny między Krakowem a Tarnowem obiekt typu sportowego. Obiekt posiada świetną lokalizację i łatwy dojazd, w jego pobliżu znajdują się hotel, nowoczesna hala widowiskowo-sportowa, dworzec PKP i końcowe przystanki wszystkich autobusów miejskich, co razem tworzy jeden z ciekawszych kompleksów sportowo-rekreacyjnych w Małopolsce.

 

Obiekt dysponuje dwoma basenami:

  • głównym o wymiarach 25 x 16 m i głębokości: 1,95 - 2,05 m (temperatura wody ok. 28oC) przeznaczonym do organizacji zawodów sportowych i dla osób umiejących pływać, z widownią na 150 miejsc siedzących,
  • rekreacyjnym o wymiarach 12,5 x 7,5 m i głębokości: 0,7 - 1,1 m (temperatura wody ok. 32oC) z 60 metrową zjeżdżalnią, jacuzzi, biczami wodnymi i gejzerami przeznaczonym do szeroko rozumianej rekreacji, głównie dla małych dzieci i osób nie umiejących pływać.

 

Ponadto od roku 2016 obiekt posiada ogólnodostępną saunę fińską zrealizowaną w ramach budżetu obywatelskiego. Na terenie pływalni funkcjonuje sklep sportowy, restauracja, punkt kasowy oraz salon fryzjerski. Obiekt połączony jest integralnie z Centrum Rehabilitacji i Rekreacji Fitness & Body oraz Centrum Konferencyjnym & SPA Nowa Bochnia. Pływalnia posiada własny parking na ok. 60 miejsc.

Do sztandarowych imprez sportowych rozgrywanych na bocheńskiej pływalni należą Mistrzostwa Okręgu Małopolskiego w Pływaniu Młodzików (czerwiec) i Memoriały Pływackie im. Jana Kota (październik). Na obiekcie regularnie trenują zawodnicy sekcji sportowej TS "Pływak" Bochnia od lat zdobywający najwyższe laury w zawodach rangi wojewódzkiej i ogólnopolskiej.

Pływalnia otwarta jest codziennie w godzinach od 6.30 do 21.30.

Bocheńska pływalnia to jednostka budżetowa Gminy Miasta Bochni powołana uchwałą Nr XIII/120/07 Rady Miejskiej w Bochni z dnia 25 października 2007 w sprawie: zmiany formy organizacyjno-prawnej Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni.

Więcej informacji na basenowej podstronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Historia

Jak powstawał basen w Bochni?
– 1995 –
Powołanie (pod koniec roku) przez Zarząd Miasta komisji ds. budowy basenu. Jej głównym zadaniem było przedstawienie ogólnej koncepcji obiektu (przede wszystkim określenie jej celów funkcjonalnych) oraz wskazanie lokalizacji.
Komisję tworzyły następujące osoby: Elżbieta Langer – kierownik Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego oraz radni Rady Miejskiej: Stanisław Dobranowski, Kazimierz Kozak, Jan Olszewski, Ireneusz Sobas, Janusz Śliwa, Urszula Wrińska i Piotr Zięba. Skład komisji nieznacznie ewoluował w toku działalności, różne też było zaangażowanie poszczególnych jej członków, jednakże większość z wymienionych osób pracowało czynnie w komisji aż do końca jej istnienia.
– 1996 –
Styczeń-luty – wizytacja wybranych pływalni. Członkowie komisji zwiedzili trzy baseny – w Lesznie, Nowinach koło Kielc i Gorlicach (wtedy jeszcze w budowie). Plonem wyjazdów było obszerne opracowanie, w którym przedstawiono silne i słabe strony poszczególnych obiektów. Na podstawie tego raportu przygotowano wstępną koncepcję basenu dla Bochni.
Maj – przygotowanie przez Wydział Architektury UM projektów lokalizacji basenu. Pod ocenę komisji przedłożono następujące propozycje: teren byłej cegielni przy ul. Brzeźnickiej, plac targowy „Floris”, teren przy SP nr 7, plac (a w zasadzie nieckę) przy ul. Dębcza, teren u zbiegu ulic Gipsowej i Dąbrowskiego.
Czerwiec – członkowie komisji, po odbyciu wizji lokalnych wskazanych terenów, wskazują działkę przy ul. Dębcza jako miejsce budowy basenu. Za lokalizacją przemawia duża powierzchnia terenu pozwalająca myśleć o budowie nie tylko basenu krytego ale całego kompleksu z basenem otwartym i halą widowiskowo-sportową, przeciw – duża odległość od głównych szlaków komunikacyjnych i brak uzbrojenia terenu.
Sierpień-wrzesień – rozstrzygnięcie przetargu na dokumentację techniczną. Spośród pięciu ofert wybrano firmę AZ-Procons z Warszawy, projektanta m.in. basenu w Lesznie.
– 1997 –
Kwiecień – zmiana lokalizacji inwestycji. Jako ostateczne rozwiązanie przyjmuje się działkę na terenie byłych koszar przy ul. Św. Leonarda. Za zmianą lokalizacji przemawiają głównie dwa argumenty: wyśmienite położenie (na styku wszystkich ważnych szlaków komunikacyjnych miasta) oraz pełne uzbrojenie terenu.
8 sierpnia – wydanie przez Urząd Rejonowy w Bochni pozwolenia na budowę „krytej pływalni typu wielozadaniowego”.
Wrzesień-październik – rozstrzygnięcie przetargu na budowę pływalni. W wymaganym terminie oferty złożyło 9 firm, w tym 5 krakowskich: Budostal 2, Exbud – 4, Budostal 1, Chemobudowa i KPIS Cracovia, dwie z Tarnowa: Exbud i Tarbud-Komplex, rzeszowski Resbud oraz kielecki Rystal. Prace komisji przetargowej, powołanej przez Zarząd Miasta, zakończyły się wybraniem oferty „Resbudu”. Firma zaoferowała następujące warunki: rozpoczęcie prac w październiku 1997 r., zakończenie w listopadzie 1999 r., łączny koszt robót 9669 tys. zł. Kwota ta jest ostateczna gdyż przewiduje skutki inflacji.
Listopad – komisja przetargowa odrzuca protesty Chemobudowy i Exbudu 4 przeciwko rozstrzygnięciu przetargu. Chemobudowa odwołuje się od tego do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 27 listopada powołany przez niego zespół arbitrów po sprawdzeniu bocheńskiego przetargu uznał rozstrzygnięcie za prawidłowe. Wyrok jest ostateczny.
– 1998 –
Styczeń – rozpoczęcie robót niwelacyjnych i budowlanych (roboty ziemne).
Luty – umieszczenie na trzeciej pozycji „Zestawienia inwestycji sportowych w województwie tarnowskim na rok 1998” inwestycji „kryta pływalnia typu wielozadaniowego w Bochni”. Zestawienia tego dokonał wojewoda tarnowski. Pozwoliło to na ujęcie inwestycji bocheńskiej w planach dotacji, sporządzanych przez Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki.
27 luty – zatrzymanie robót ziemnych na poziomie 3,5 metra poniżej poziomu gruntu. Powodem było wystąpienie wód gruntowych w wykopie.
Marzec-kwiecień – konsultacje wykonawcy z inwestorem i projektantami. Ich wynikiem jest zgoda Inwestora na podniesienie poziomu posadowienia budynku o 30 cm (celem wyniesienia go ponad poziom wód), polepszenie wytrzymałości mechanicznej podłoża poprzez częściową wymianę i wykonanie fundamentów obiektu zgodnie z projektem.
27 kwietnia – zakończenie konsultacji i wznowienie przez firmę „Resbud” przerwanych robót.
Lipiec – wykonanie przyłączy kanalizacyjnych sieci wodociągowej do budynku basenu.
Sierpień-wrzesień – wykonanie drenażu zewnętrznego i wewnętrznego – z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych.
Październik – wykonanie stanu „zerowego” budynku oraz docelowego zasilania energetycznego obiektu.
– 1999 –
Czerwiec – osiągnięcie stanu surowego z równoczesnym rozpoczęciem robót wykończeniowych (tynki wewnętrzne). Pozytywna próba szczelności niecek basenowych.
Lipiec-sierpień – wykonanie pokrycia dachowego i rozpoczęcie montażu zewnętrznej ślusarki aluminiowej. W tym samym czasie wykonywane są instalacje przyłączeniowe: centralne ogrzewanie, odprowadzenie wód deszczowych, kanalizacyjnych.
Sierpień-wrzesień – roboty elewacyjne, oszklenie obiektu, kontynuacja wewnętrznych robót wykończeniowych, rozpoczęcie montażu zjeżdżalni. Zakończenie wykonywania instalacji wewnętrznych bez montażu osprzętu.
Wrzesień-październik – rozpoczęcie robót posadzkowych przy wyłożeniu niecek basenowych plaży basenowej, rozpoczęcie montażu osprzętu instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej. Montaż instalacji obiegu wód basenowych. Montaż instalacji obiegu wód basenowych.
Październik-listopad – kontynuacja robot wykończeniowych: roboty malarskie, posadzkowe, montaż pozostałego osprzętu instalacji sanitarnych, elektrycznych, obiegu wody basenowej. Zakończenie montażu zjeżdżalni o długości 60 m.
22 listopada – zgłoszenie przez generalnego wykonawcę zakończenia robót i gotowości dokonania odbioru technicznego.
30 listopada – powołana przez Zarząd Miasta komisja odbiorowa dokonuje odbioru technicznego.
1 grudnia, godz. 15.53 – rozpoczęcie napełniania basenu wodą.
12 grudnia – rozpoczęcie pracy przez komisję rozruchową części technologicznej obiektu celem uzyskania normatywnych parametrów eksploatacyjnych (temperatura wody, temperatura w hali basenowej, wilgotność powietrza, jak również sprawność wszystkich urządzeń technologicznych).
21-22 grudnia – udostępnienie młodzieży szkolnej (w ramach rozruchu technologicznego) niecek basenowych, zjeżdżalni i jacuzzi.
21 grudnia – pobranie próbek wody przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną do badań, które dały pozytywne wyniki, co umożliwiło przekazanie obiektu do pełnej eksploatacji.
27 grudnia – pełne udostępnienie obiektu pływalni dla społeczeństwa. Przez pierwsze dni basen jest wręcz oblegany, powstają olbrzymie kolejki.

Patron

Jan Stefan Kot (1906 – 1992), patron Krytej Pływalni w Bochni, był nauczycielem gimnazjalnym, oficerem Wojska Polskiego, działaczem konspiracyjnym i niepodległościowym, więźniem politycznym PRL, wybitnym sportowcem. Należy go stawiać za wzór zarówno sportowca jak i patrioty, który dla wolnej i niepodległej Ojczyzny poświęcił całe swoje życie.

jan_kot.jpg

Urodził się 28 października 1906 roku w Wygnance koło Czortkowa, na lewym brzegu Seretu, w woj. tarnopolskim, na kresach wschodnich II Rzeczypospolitej, jako syn Franciszka i Elżbiety z domu Riba.

www_jan_kot.jpg

Regulaminy

Bezpieczeństwo w wodzie to podstawa - zapoznaj się z regulaminami zanim nas odwiedzisz!

Nasi partnerzy