Zmiana zasad funkcjonowania ESOK

Informujemy, że od 2 stycznia br. zmieniły się zasady funkcjonowania Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK) na naszym obiekcie. Zmiany dotyczą trzech aspektów. Po pierwsze – w związku z wprowadzeniem polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, wszystkich naszych Klientów posiadających karnety będziemy prosić o podanie podstawowych danych rejestracyjnych. Po drugie – zmieniła się wysokość „Pływackiej Premii” automatycznie przyznawanej przez ESOK. Po trzecie – wprowadziliśmy rozwiązanie systemowe dla Klientów posiadających nieaktywne karnety na naszą pływalnię, zakupione przed 1 stycznia 2011r.

ZASADY FUNKCJONOWANIA Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK) na Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni (obowiązujące od 2 stycznia 2014 r.) :

1.    Podstawowa jednostka rozliczeniowa to pobyt godzinny czyli 60 minut na pływalni plus 10 minut na przebranie w strefie płatnej wg. aktualnego cennika.

2.    Czas pobytu naliczany jest od momentu odczytu „chipu” przez kasjera do momentu ponownego odczytu „chipu” przez kasjera.

3.    Po przekroczeniu limitu czasu przeznaczonego na pobyt godzinny naliczana jest dopłata minutowa.

4.    Czas pobytu Klienta posiadającego karnet jest rozliczany wg. podstawowej jednostki rozliczeniowej z uwzględnieniem dopłat.

5.    Karnety są rejestrowane w ESOK imiennie po podaniu przez Klienta podstawowych danych rejestracyjnych (imię i nazwisko). Podanie danych osobowych (telefon kontaktowy, adres e-mail) jest dobrowolne. Administratorem podanych danych osobowych jest Kryta Pływalnia im. Jana Kota z siedzibą w Bochni przy ul. Św. Leonarda 34, 32-700 Bochnia.

6.    Karnety posiadają określony termin ważności, po upływie którego nie wykorzystana wartość ulega kasacji z wyjątkiem sytuacji opisanych w pkt. 7 i 8.

7.    Kolejne doładowanie karnetu przed upływem terminu jego ważności powoduje, że wartość nie wykorzystana jest dodawana do wartości aktualnego doładowania.

8.    W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. choroba, wyjazd zagraniczny itp.), na pisemny wniosek Klienta (wzór wniosku w załączeniu), dyrektor Krytej Pływalni w Bochni może przedłużyć termin ważności karnetu, jednakże nie więcej niż o 180 dni.

9.    W momencie gdy suma doładowań na danym karnecie osiągnie wartość 300 zł, ESOK automatycznie dolicza do aktualnej wartości karnetu tzw. „PŁYWACKĄ PREMIĘ” w wysokości 30 zł.

10.    Klienci posiadający nieaktywne karnety, zakupione przed 1 stycznia 2011r., mogą zarejestrować je w ESOK po podaniu podstawowych danych rejestracyjnych. Karnety te zostaną doładowane kwotą 60 zł i będą posiadały bezterminowy okres ważności.

Udostepnij

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Skip to content