Wkrótce wymiana central wentylacyjnych

Wymiana central wentylacyjnych - pływalnia nieczynna od 19 do 30 czerwca

W poniedziałek 19 czerwca działalność bocheńskiej pływalni zostanie wstrzymana na ok. 2 tygodnie w związku z planowaną wymianą central wentylacyjnych hali basenowej.

Przypomnijmy – 12 kwietnia br. władze miasta rozstrzygnęły postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Modernizacja wentylacji mechanicznej w budynku krytej pływalni w Bochni”. Przetarg wygrała spółka AP ELBAS z Warszawy, która za kwotę 644 520,00 zł ma zaprojektować, wykonać, zamontować i uruchomić nową centralę wentylacyjno-klimatyzacyjną hali basenowej.

Wentylacja hali basenowej pływalni odbywa się obecnie poprzez dwie centrale (nawiewną i wywiewną) oraz centralę wywiewną układu wywiewu brzegowego. Centrale te są mocno wyeksploatowane, a ich fabryczne parametry techniczne nie spełniają aktualnych wymagań dotyczących energochłonności. System sterowania wilgotnością i temperaturą powietrza w hali basenowej jest niesprawny, co dodatkowo zwiększa zużycie ciepła i energii elektrycznej na obiekcie. Wykonany w ubiegłym roku audyt energetyczny wykazał jednoznacznie, że modernizacja wentylacji hali basenowej jest najszybszym sposobem na znaczące obniżenie zużycia ciepła i tym samym obniżenie wysokich kosztów eksploatacji obiektu, dlatego władzom miasta zależało na możliwie jak najszybszym uruchomieniu tego procesu inwestycyjnego.

Roboty polegać będą na demontażu istniejących energochłonnych central wentylacyjnych obsługujących halę basenową i montażu specjalistycznej basenowej centrali wentylacyjno – klimatyzacyjnej o wysokiej efektywności energetycznej (wymiennik krzyżowy) oraz na dostosowaniu instalacji wentylacyjnej, ciepła technologicznego i elektrycznej do potrzeb nowej centrali. Urządzenie będzie wyposażone w rewersyjną pompę ciepła, umożliwiającą chłodzenie powietrza nawiewanego w okresie lata oraz dodatkowy odzysk ciepła z usuwanego powietrza w pozostałym okresie. Pompa będzie posiadała dodatkowy skraplacz, umożliwiający podgrzew wody basenowej.

Całość prac modernizacyjnych powinna zakończyć się jeszcze przed nowym sezonem grzewczym, ale tylko część z nich wymaga czasowego wyłączenia obiektu z bieżącej eksploatacji. Zatrzymanie wentylacji hali basenowej znacznie pogorszy warunki w niej panujące (wzrośnie temperatura i wilgotność) co skutecznie uniemożliwi korzystanie z pływalni przez ok. 2 tygodnie. Wg harmonogramu uzgodnionego z Wykonawcą tego zadania inwestycyjnego pływalnia ma ruszyć po przerwie od 1 lipca (sobota). Będzie to także pierwszy dzień nowych, wydłużonych godzin pracy weekendowej bocheńskiej jednostki. Od momentu ponownego, lipcowego otwarcia obiekt będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 6.30 do 21.30, zaś w soboty i w niedziele od 8.30 do 19.30.

Kolejna inwestycja, dotycząca budynku pływalni, zaplanowana w tegorocznym budżecie miasta, ma polegać na opracowaniu dokumentacji termomodernizacji obiektu. W ramach tego zadania przewiduje się m.in. termomodernizację dachu hali basenowej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej, termomodernizację budynku (m.in. wymiana przeszklenia na fasadzie oraz dachu, wymiana okien w pozostałej części budynku, docieplenie ścian zewnętrznych i ścian fundamentowych, docieplenie stropodachów, remont wszystkich schodów zewnętrznych z wymianą ich okładzin), wymianę oświetlenia na energooszczędne, modernizację holu głównego pływalni wraz z kasą i szatnią (m.in. modernizacja systemu kasowego), modernizację strefy saun/SPA wraz z modernizacją wentylacji w tej strefie (m.in. sauna sucha, parowa, infrared, grota solna, strefa schładzania, przeciwprąd), modernizację strefy szatni mokrych i natrysków (m.in. wymiana okładzin i remont posadzek i ścian w szatniach, wymiana armatury sanitarnej, sufitów podwieszanych, wymiana szafek ubraniowych) wraz modernizacją wentylacji w tej strefie, modernizację stacji uzdatniania wody (m.in. wymiana filtrów wraz ze złożem filtracyjnym, montaż lamp UV, montaż układu odzysku ciepła z wody popłucznej, automatyzacja i optymalizacja procesów filtracji wody).

Udostepnij

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Skip to content