Sauna na krytej pływalni już gotowa

Od poniedziałku 12 września uruchamiamy saunę zrealizowaną na naszym obiekcie na życzenie mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016 🙂 Sauna będzie czynna codziennie od godziny 16 do 21.20 i będzie dostępna w cenie wejścia na pływalnię.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUNY

1.    Sauna jest integralną częścią Krytej Pływalni i obowiązują w niej przepisy Regulaminu ogólnego oraz niniejszego Regulaminu.
2.    Przed wejściem do kabiny sauny należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
3.    Sauna jest obiektem służącym procesowi odnowy biologicznej i rehabilitacji.
4.    W kabinie sauny może przebywać jednocześnie 6 osób.
5.    Sauna jest strefą nietekstylną. Użytkownicy muszą liczyć się z możliwością, iż ze strefy tej będą korzystać osoby nagie lub niekompletnie ubrane.
6.    Zaleca się korzystać z sauny zupełnie nago z owinięciem ciała w suchy ręcznik, strój kąpielowy zatrzymuje pot na ciele i może spowodować podrażnienia skóry.
7.    Do kąpieli w saunie należy zaopatrzyć się w obuwie typu klapki, mydło oraz dwa ręczniki, jeden służy do wycierania się, a drugi jako podkładka na ławę. Ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią drewnianą.
8.    Przed przystąpieniem do kąpieli w saunie należy umyć całe ciało pod prysznicem mydłem i ciepłą wodą, a następnie wytrzeć je do sucha.
9.    Przed wejściem do sauny należy zdjąć klapki, okulary, szkła kontaktowe oraz wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała.
10.    Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich.
11.    Bezwzględnie z sauny nie mogą korzystać osoby: chore na serce, nadciśnienie, po udarach, z chorobami naczyń krwionośnych, ze stanami zapalnymi narządów wewnętrznych, z gorączką, chore na tarczycę, chore na padaczkę (epilepsję), małe dzieci z powodu braku wykształcenia w organizmie ośrodka termoregulacji, osoby będące pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego.
12.    Nie zaleca się korzystania z sauny osobom bezpośrednio po intensywnym treningu wytrzymałościowym, kobietom w ciąży i w czasie menstruacji.
13.    Wszystkim osobom korzystającym z sauny zaleca się konsultacje z lekarzem przed skorzystaniem z sauny oraz po kilku pobytach w saunie w celu sprawdzenia jej wpływu na stan zdrowia. Za skutki zdrowotne przebywania w saunie kierownictwo Krytej Pływalni nie ponosi odpowiedzialności.
14.    Korzystający z sauny ponosi pełną odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo osób korzystających wspólnie z sauny.
15.    Korzystanie z sauny po obfitym posiłku nie jest wskazane.
16.    W saunie należy leżeć lub siedzieć w zrelaksowanej pozycji, z kolanami podciągniętymi do ciała tak, aby stopy znalazły się w tej samej temperaturze co reszta ciała.
17.    Przed opuszczeniem sauny i wyjściem do strefy basenowej istnieje bezwzględny nakaz schłodzenia całego ciała pod prysznicem oraz umycia ciała bez użycia mydła.
18.    Po saunie należy wypocząć około 20-30 minut korzystając z leżaków lub ławek. Celowe jest picie wód mineralnych lub soków w umiarkowanych ilościach (około 0,5-1 litra).
19.    Po pobycie w saunie kategorycznie nie można korzystać z wanny jacuzzi oraz nie zaleca się wysiłku fizycznego.
20.    W razie złego samopoczucia w saunie należy bezzwłocznie opuścić kabinę i poinformować o tym ratownika w celu udzielenia pomocy.
21.    Z sauny można korzystać tylko w towarzystwie innej osoby, co pozwoli na natychmiastową pomoc w wypadku złego samopoczucia.
22.    Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z sauny tylko i wyłącznie w towarzystwie dorosłego opiekuna.
23.    Na terenie sauny zabrania się:
a)    wchodzenia w ubraniu oraz obuwiu,
b)    wykonywania zabiegów kosmetycznych,
c)    hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów,
d)    dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych i grzewczych,
e)    wnoszenia naczyń, jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych,
f)    wnoszenia napojów alkoholowych,
g)    palenia tytoniu,
h)    niszczenia i uszkadzania wyposażenia,
i)    nieobyczajnego zachowania, bądź zachowania uznanego powszechnie za nieprzyzwoite lub obraźliwe.
24.    Ewentualne uwagi dotyczące pracy sauny należy zgłaszać ratownikowi.
25.    O każdej sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu w saunie oraz jej uszkodzeniu należy niezwłocznie powiadomić ratownika lub skorzystać z przycisku alarmowego, który znajduje się wewnątrz kabiny sauny.
26.    Kryta Pływalnia nie odpowiada za przedmioty pozostawione w pomieszczeniu sauny.
27.    Kryta Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe na skutek złamania zasad niniejszego Regulaminu.

Instrukcja korzystania z sauny (temperatura 40-100oC)
1.    Kąpiel w saunie polega na naprzemiennym przegrzewaniu i ochładzaniu całego ciała.
2.    Można to robić w 2 lub 3 następujących po sobie cyklach.
3.    W saunie przebywa się w pozycji leżącej lub siedzącej.
4.    Jeden cykl kąpieli trwa około 25 minut : 8 – 12 minut przebywanie w gorącym pomieszczeniu, a następnie 8 – 12 minut stopniowe ochładzanie ciała wodą (w cyklu drugim i trzecim przebywanie w gorącym pomieszczeniu nie powinno być dłuższe niż 10 minut).
5.    Ochładzanie organizmu pod prysznicem polega na polewaniu zimną wodą całego ciała od stóp w kierunku serca, a następnie ochładzaniu karku oraz głowy. Gwałtowne ochładzanie ciała jest szkodliwe dla zdrowia.
6.    Po schłodzeniu ciała należy wytrzeć się do sucha i poleżeć kilka minut.
7.    Pobyt w saunie kończy się chłodną kąpielą bez stosowania mydła.
8.    W przypadku wystąpienia złego samopoczucia należy bezwzględnie przerwać zabieg.

Udostepnij

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Skip to content