Przetarg na wynajem kawiarni

Dyrektor Krytej Pływalni w Bochni ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 140,04 m2 w budynku Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni przy ulicy Św. Leonarda 34, usytuowanego na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr ewidencyjnym 4819/8, o pow. 0.4953 ha, obj. KW Nr TR1O/00064544/3, na okres 3 lat, z przeznaczeniem na prowadzenie lokalu gastronomicznego (typu kawiarnia, bufet).

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu wynosi: 1.000,00 zł netto. Do miesięcznego czynszu najmu należy doliczyć należny podatek VAT + opłatę za media według wskazania liczników. Wadium: 2.000,00 zł.

Czynsz najmu podlegał będzie corocznej waloryzacji wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowanym przez GUS corocznie, po zakończeniu każdego roku kalendarzowego na rok następny.

Przetarg odbędzie się 26.01.2011r. o godz. 11.00 w budynku Krytej Pływalni w Bochni, ul. Św. Leonarda 34 w pok. nr 111.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek Krytej Pływalni w Bochni nr konta  47 1240 1431 1111 0010 0305 8326 prowadzony przez PEKAO S.A. w takim terminie, aby na dzień przed przetargiem wpłata znajdowała się na rachunku Krytej Pływalni, oraz podpisanie regulaminu przetargu.

Z oferentem, który wygra przetarg zostanie podpisana umowa cywilno-prawna. Uchylenie się oferenta, który przetarg wygra od zawarcia umowy powoduje przepadek wadium.

Dodatkowych informacji o przetargu udziela Kryta Pływalnia /sekretariat/ tel. 14 611 31 19 begin_of_the_skype_highlighting 14 611 31 19 end_of_the_skype_highlighting lub 14 611 31 20 begin_of_the_skype_highlighting 14 611 31 20 end_of_the_skype_highlighting, e-mail: biuro@basenbochnia.pl

Udostepnij

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Skip to content