Ogłoszono nabór na stanowisko kasjera naszej pływalni

Kryta Pływalnia w Bochni z lotu ptaka

Kryta Pływalnia im. Jana Kota w Bochni ogłasza NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Kasjer w Dziale Finansowo-Księgowym.

Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy):
a) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudniania na terytorium RP,
b) wykształcenie średnie,
c) wymagany staż pracy: 3 lata
d) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia,
e) znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o rachunkowości, o finansach publicznych.

Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku):
a) obsługa urządzeń biurowych,
b) posiadanie następujących predyspozycji osobowościowych: kreatywność, odpowiedzialność, zaangażowanie, komunikatywność, odporność na stres, systematyczność, rzetelność, uczciwość,
c) dyspozycyjność,
d) biegła obsługa oprogramowania – pakiet MS Office ( szczególnie dobra znajomość programu Exel), obsługa kasy fiskalnej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni lub przesyłać pocztą na adres Pływalni z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze – kasjer w Dziale Finansowo-Księgowym” w terminie do dnia 20 kwietnia 2018 roku do godz. 12.00.

Pełna treść ogłoszenia o naborze, a także informacja o wynikach naboru dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (dział Praca).

Udostepnij

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Skip to content