Od 1 października zmiana zasad korzystania z pływalni

SARS-CoV-2 - zmiany na pływalni

Od 1 października br. po raz kolejny zmieniają się zasady funkcjonowania obiektu w czasie epidemii : uruchamiamy saunę fińską na hali basenowej oraz zmieniamy limity osób dopuszczonych na poszczególnych nieckach i atrakcjach !

ZASADY KORZYSTANIA Z KRYTEJ PŁYWALNI IM. JANA KOTA W BOCHNI
W TRAKCIE EPIDEMII SARS-CoV-2
W OKRESIE OD 1 PAŹDZIERNIKA 2020 R. DO ODWOŁANIA

 1. Zakazuje się korzystania z pływalni osobom z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję, przede wszystkim dróg oddechowych. Kasjer ma prawo nie wpuścić na obiekt osoby z widocznymi objawami chorobowymi.
 2. Przy wejściu do obiektu i przy wyjściu z pływalni obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk.
 3. Na terenie holu głównego i szatni suchej oraz ciągów komunikacyjnych obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy użyciu maski/maseczki, przyłbicy/kasku albo odzieży lub jej części np. chusty (obowiązek ten nie dotyczy części pływackiej i pryszniców). Kasjer ma prawo nie wpuścić na obiekt osoby nie realizującej tego obowiązku.
 4. Osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik do płukania i dezynfekcji stóp, przejść do hali basenowej. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu szatni mokrej/przebieralni.
 5. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania ścisłego rozdziału strefy obutej i bosej.
 6. Na terenie obiektu obowiązuje zasada zachowania dystansu społecznego wg aktualnych ograniczeń wynikających z przepisów prawa.
 7. Bezpośrednio przed kasą i szatnią może znajdować się 1 osoba (kolejne osoby w odstępach zgodnie z zasadą zachowania dystansu).
 8. Zaleca się bezgotówkowe regulowanie płatności w kasie.
 9. Na terenie obiektu obowiązuje zasada ograniczenia pobytu do czasu korzystania z basenu oraz przebrania się (hol główny i ciągi komunikacyjne nie mogą być wykorzystywane jako „poczekalnia” na osoby pływające).
 10. Na terenie obiektu obowiązuje zasada zachowania dystansu pomiędzy osobami stojącymi w kolejce oraz na terenie i w otoczeniu pływalni tj.: podczas korzystania z szatni (suchej i mokrej), przebieralni, toalet, natrysków, brodzików, a także na hali basenowej.
 11. Ogranicza się ilość osób (klientów) korzystających w tym samym czasie z pływalni do 90 osób (limit ten nie dotyczy obsługi pływalni, instruktorów prowadzących naukę pływania z plaży basenowej, pracowników i klientów: sklepu sportowego, zakładu fryzjerskiego, centrum fitness i aqua-baru).
 12. W poszczególnych nieckach jednocześnie może przebywać:
  a) niecka sportowa – maksymalnie 10 osób na torze,
  b) niecka rekreacyjna – maksymalnie 30 osób,
  c) zjeżdżalnia i basen hamowny – maksymalnie 10 osób.
 13. Jacuzzi pozostaje nieczynne do odwołania.
 14. Osoby prowadzące zorganizowaną naukę pływania zobowiązane są do nadzorowania liczebności osób w grupach i prowadzenia zajęć w sposób umożliwiający przestrzeganie zasady zachowania dystansu społecznego.
 15. Na terenie obiektu obowiązuje nakaz dezynfekcji sprzętu do nauki i doskonalenia pływania, a także do zabawy i rekreacji, będącego własnością szkółek pływackich lub przez nie użytkowanego, każdorazowo po jego użyciu. Do odwołania nie udostępniamy takiego sprzętu osobom (klientom) indywidualnym. Zalecamy korzystanie z własnego sprzętu i nieudostępnianie go osobom trzecim.
 16. Użytkownicy pływalni zobowiązani są do ścisłego przestrzegania zasad higieny – przed wejściem do hali basenowej obowiązuje nakaz dokładnego umycia całego ciała pod natryskiem. Do hali basenowej należy przejść przez brodzik do płukania i dezynfekcji stóp.
 17. Na terenie obiektu prowadzona jest regularna dezynfekcja powierzchni wspólnych takich jak: klamki, drzwi, uchwyty szafek, półki, ławki, włączniki światła, kurki baterii, poręcze, schody, suszarki, transpondery, powierzchnie sanitarne itp. W czasie dezynfekcji niektóre elementy mogą być wyłączone z użytkowania.
 18. Należy korzystać z szafek według numeru wskazanego na transponderze („zegarku”).
 19. W przypadku regulacji nieujętych niniejszymi Zasadami, obowiązują zapisy Regulaminu ogólnego korzystania z Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni.

Udostepnij

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Skip to content