Od 1 grudnia nowe zasady korzystania z pływalni w trakcie epidemii SARS-CoV-2

SARS-CoV-2 - zmiany na pływalni

Szanowni Klienci od 1 grudnia zmieniają się zasady korzystania z naszej pływalni w trakcie epidemii koronawirusa co wynika z ogłoszonego w Dzienniku Ustaw (poz. 2177) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Od najbliższej środy limit osób na pływalni wynosił będzie 60 osób tj. 50 % obłożenia obiektu. Szczegółowe zasady publikujemy poniżej (także do pobrania w pliku PDF).

ZASADY KORZYSTANIA Z KRYTEJ PŁYWALNI IM. JANA KOTA W BOCHNI
W TRAKCIE EPIDEMII SARS-CoV-2
W OKRESIE OD 1 DO 17 GRUDNIA 2021 R.

 1. Zakazuje się korzystania z pływalni osobom z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję, przede wszystkim dróg oddechowych. Kasjer ma prawo nie wpuścić na obiekt osoby z widocznymi objawami chorobowymi.
 2. Przy wejściu do obiektu i przy wyjściu z pływalni obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk.
 3. Na terenie holu głównego i szatni suchej oraz ciągów komunikacyjnych obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy użyciu maski / maseczki (obowiązek ten nie dotyczy części pływackiej i pryszniców). Kasjer ma prawo nie wpuścić na obiekt osoby nie realizującej tego obowiązku.
 4. Osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w szatni mokrej, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik do płukania i dezynfekcji stóp, przejść do hali basenowej. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu szatni mokrej.
 5. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania ścisłego rozdziału strefy obutej i bosej.
 6. Użytkownicy pływalni zobowiązani są do ścisłego przestrzegania zasad higieny – przed wejściem do hali basenowej obowiązuje nakaz dokładnego umycia całego ciała pod natryskiem.
 7. Na terenie obiektu obowiązuje zasada zachowania dystansu minimum 1,5 m pomiędzy osobami stojącymi w kolejce oraz na terenie i w otoczeniu pływalni tj.: podczas korzystania z szatni (suchej i mokrej), przebieralni, toalet, natrysków, brodzików, a także na hali basenowej (zasada nie dotyczy osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym).
 8. Bezpośrednio przed kasą i szatnią może znajdować się 1 osoba (kolejne osoby w odstępach zgodnie z zasadą zachowania dystansu).
 9. Zaleca się bezgotówkowe regulowanie płatności w kasie.
 10. Na terenie obiektu obowiązuje zasada ograniczenia pobytu do czasu skorzystania z basenów i innych atrakcji dostępnych na hali basenowej oraz przebrania się (hol główny i ciągi komunikacyjne nie mogą być wykorzystywane jako „poczekalnia” na osoby pływające). Obsługa pływalni ma prawo wypraszać z obiektu wszystkie osoby nie realizujące tego zalecenia.
 11. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz przebywania publiczności na hali basenowej i w częściach wspólnych budynku. Miejscami do gromadzenia się osób, przy zachowaniu aktualnych zasad sanitarno-epidemicznych są: AQUA-BAR oraz widownia na I piętrze pływalni, przy czym widownia czynna jest tylko w trakcie zawodów sportowych i innych wydarzeń (na widowni może przebywać nie więcej niż 75 osób).
 12. Ogranicza się ilość osób (klientów) korzystających w tym samym czasie z basenów dostępnych na pływalni do 60 osób (limit ten nie dotyczy obsługi pływalni, instruktorów prowadzących naukę pływania z plaży basenowej, pracowników i klientów: sklepu sportowego, zakładu fryzjerskiego, centrum fitness i aqua-baru).
 13. W poszczególnych nieckach pływalni jednocześnie może przebywać:
  a) basen sportowy – maksymalnie 8 osób na torze (nie dotyczy zajęć typu aqua aerobic, gimnastyka dla seniora – maksymalnie 16 osób na torze),
  b) basen rekreacyjny wraz ze zjeżdżalnią i basenem hamownym – maksymalnie 30 osób,
  c) jacuzzi – maksymalnie 2 osoby.
 14. Do limitów, o których mowa w pkt. 12 i 13 nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID. Osoby te mogą korzystać z pływalni pod warunkiem, że w sposób dobrowolny, świadomy i konkretny okażą kasjerowi unijne cyfrowe zaświadczenie COVID (w formie papierowej lub elektronicznej).
 15. Sauna fińska pozostaje nieczynna do odwołania.
 16. W trakcie zawodów sportowych i innych wydarzeń na całym obiekcie, z uwzględnieniem hali basenowej, nie może przebywać więcej osób, niż to wynika z aktualnych (na dzień organizacji imprezy) zasad sanitarno-epidemicznych. Stosowne limity będą podawane w komunikatach poszczególnych imprez.
 17. Osoby prowadzące zorganizowaną naukę pływania zobowiązane są do nadzorowania liczebności osób w grupach i prowadzenia zajęć w sposób umożliwiający przestrzeganie zasady zachowania dystansu.
 18. Na terenie obiektu obowiązuje nakaz dezynfekcji sprzętu do nauki i doskonalenia pływania, a także do zabawy i rekreacji, będącego własnością szkółek pływackich lub przez nie użytkowanego, każdorazowo po jego użyciu. Zalecamy korzystanie z własnego sprzętu i nieudostępnianie go osobom trzecim.
 19. Na terenie obiektu prowadzona jest regularna dezynfekcja powierzchni wspólnych takich jak: klamki, drzwi, uchwyty szafek, półki, ławki, włączniki światła, kurki baterii, poręcze, schody, suszarki, transpondery, powierzchnie sanitarne itp. W czasie dezynfekcji niektóre elementy mogą być wyłączone z użytkowania.
 20. Należy korzystać z szafek według numeru wskazanego na transponderze („zegarku”).
 21. W przypadku regulacji nieujętych niniejszymi Zasadami, obowiązują zapisy Regulaminu ogólnego korzystania z Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni.
Udostepnij

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Skip to content