Komunikat w sprawie decyzji PPIS

Państwowa Inspekcja Sanitarna - logo

Szanowni Państwo, informujemy, że decyzją nr 152/18 z dnia 18 października 2018r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z naszej stacji uzdatniania wody z uwagi na przekroczenie najwyższej dopuszczalnej wartości parametru „przewodność elektryczna”, która wynosi >5000 μS/cm (wartość dopuszczalna 2500 μS/cm).

Woda w kranach i pod prysznicami na Krytej Pływalni w Bochni jest więc zasolona, ale nie stanowi zagrożenia dla zdrowia lub życia naszych Klientów.

Zgodnie z zaleceniami PPIS w Bochni podjęliśmy już stosowne działania naprawcze, a do dnia 5 listopada 2018 r. mamy przedstawić pozytywne wyniki badań jakości wody.

[EDIT 9 listopada 2018 r.] uprzejmie informujemy, że w związku z pozytywnymi wynikami badań jakości wody, PPIS w Bochni decyzją nr 170/18 z dnia 9 listopada 2018r. stwierdził wygaśnięcie decyzji nr 152/18 z 18 października 2018r. W decyzji 170/18 odnotowano „jakość wody do spożycia przez ludzi w zakresie oznaczonych parametrów nie budzi zastrzeżeń.”

Udostepnij

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Skip to content