Jakość wody na pływalni – komunikaty » Komunikat 1/IX/2016 z 30.09.2016 – mętność

Dyrektor Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni informuje, że woda w nieckach pływalni (basen sportowy, basen rekreacyjny, jacuzzi) oraz w systemach cyrkulacji NIE SPEŁNIA WSZYSTKICH WYMAGAŃ określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. AKTUALNE PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNYCH WARTOŚCI DOTYCZY: parametru MĘTNOŚĆ w basenie rekreacyjnym (wynik – 0,61 NTU , dopuszczalne – 0,5 NTU).
Woda zostanie dodatkowo przefiltrowana i w ciąg 5-7 dni powinna osiągnąć wymaganą jakość. Parametr nie powinien mieć istotnego wpływu na zdrowie użytkowników pływalni. Podkreślić należy, że inne Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dopuszcza mętność wody o wartości 1 NTU.

Udostepnij

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Skip to content