Jakość wody do spożycia przez ludzi – komunikat

Państwowa Inspekcja Sanitarna - logo

Informujemy że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni wydał decyzję nr 75/22 z dnia 30 czerwca 2022r. w której stwierdza :

  1. Warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z Wodociągu Zaopatrującego Krytą Pływalnię im. Jana Kota w Bochni ul. św. Leonarda 34, 32-700 Bochnia /ujęcie własne/
  2. Wartość parametru mangan nie może przekroczyć wartości 99 µg/l.
  3. Wartość parametru jon amonu nie może przekroczyć wartości 0,80 mg/l.
  4. Okres utrzymania się przekroczeń nie może być dłuższy niż miesiąc (EDIT 04-11-2022 : decyzją nr 189/22 z dnia 2 listopada 2022r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni wydłużył ten termin do 30 listopada 2022r.).

Niniejsza decyzja nie dotyczy jakości wody w nieckach basenowych, ale wody w punktach czerpalnych /kranach/ na terenie pływalni. Szanowni Państwo, informujemy, że niezwłocznie podjęliśmy uzgodnione z PSSE w Bochni działania naprawcze celem jak najszybszej poprawy jakości parametrów wody pitnej.

Udostepnij

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Skip to content