Jakość wody do spożycia przez ludzi – komunikat

Państwowa Inspekcja Sanitarna - logo

Informujemy że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni wydał decyzję nr 75/22 z dnia 30 czerwca 2022r. w której stwierdza :

  1. Warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z Wodociągu Zaopatrującego Krytą Pływalnię im. Jana Kota w Bochni ul. św. Leonarda 34, 32-700 Bochnia /ujęcie własne/
  2. Wartość parametru mangan nie może przekroczyć wartości 99 µg/l.
  3. Wartość parametru jon amonu nie może przekroczyć wartości 0,80 mg/l.
  4. Okres utrzymania się przekroczeń nie może być dłuższy niż miesiąc.

Niniejsza decyzja nie dotyczy jakości wody w nieckach basenowych, ale wody w punktach czerpalnych /kranach/ na terenie pływalni. Szanowni Państwo, informujemy, że niezwłocznie podjęliśmy uzgodnione z PSSE w Bochni działania naprawcze celem jak najszybszej poprawy jakości parametrów wody pitnej, nie później jednak niż do dnia 30 lipca 2022r.

Udostepnij

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Skip to content