III przetarg na wynajem kawiarni

Dyrektor Krytej Pływalni w Bochni ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na wynajem pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 152,40 m2 w budynku Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni przy ulicy Św. Leonarda 34, usytuowanym na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr ewidencyjnym 4819/8, o pow. 0.4953 ha, obj. KW Nr TR1O/00094217/1, na okres 3 lat, z przeznaczeniem na prowadzenie lokalu gastronomicznego (typu kawiarnia, bufet).

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu wynosi: 700,00 zł netto.

Do miesięcznego czynszu najmu należy doliczyć należny podatek VAT + opłatę za media według wskazania liczników.

Wadium: 1.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się 29 lutego 2016 r. o godz. 12.00 w budynku Krytej Pływalni w Bochni, ul. św. Leonarda 34 w pok. Nr 111.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek Krytej Pływalni w Bochni nr konta  47 1240 1431 1111 0010 0305 8326 prowadzony przez PEKAO S.A. w takim terminie, aby na dzień przed przetargiem wpłata znajdowała się na rachunku Krytej Pływalni oraz podpisanie regulaminu przetargu.

Dodatkowych informacji o przetargu udziela Kryta Pływalnia /sekretariat/
tel. 14 611 31 19 lub 14 611 31 20, e-mail: biuro@basenbochnia.pl

Dokumenty przetargowe są dostępne do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej – pod adresem https://bip.malopolska.pl/kpijkota/Index/index.html w zakładce „Zamówienia publiczne”.

Informujemy, że dwa poprzednie przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym z uwagi na brak oferentów.

Udostepnij

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Skip to content