Badania jakości wody na pływalni

Dyrektor pływalni informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, jakość wody na naszej pływalni jest regularnie badana w ramach kontroli wewnętrznej, a wszelkie informacje o przekroczeniach wymaganych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych są dostępne w holu głównym pływalni oraz na naszej stronie internetowej.

Udostepnij

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Skip to content