Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni stwierdza, że w 2017r. osoby korzystające z wodociągu zaopatrującego Kryta Pływalnię im. Jana Kota w Bochni korzystały z wody do spożycia o jakości odpowiadającej stawianym wymaganiom.

Więcej informacji znaleźć można w poniżej prezentowanych dokumentach (pliki JPEG) dotyczących okresowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia w wodociągu zaopatrującym naszą Pływalnię.