Dyrektor Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni publikuje komunikaty zbiorcze o stanie jakości wody na pływalni: