(60 minut na pływalni + 10 minut na przebranie w strefie płatnej) w cenie SAUNA FIŃSKA (codziennie w godz. od 16.00 do 21.30)
1. w godzinach : od 6.30 do 12.59

  Poniedziałek-Piątek Sobota-Niedziela
Opłata normalna 7,00 zł 8,00 zł
 – dopłata 0,12 zł 0,13 zł
Opłata ulgowa 4,00 zł 5,00 zł
 – dopłata 0,07 zł 0,08 zł

UWAGA !!! Jeżeli posiadacie Państwo karty :

  BKR_karta.jpg karta_seniora.jpg

to powyższe ceny (patrz pkt 1.) obowiązują Państwa także w godzinach od 13.00 do 21.30.

Uprzejmie informujemy, że przed wejściem do strefy basenowej należy określić w kasie pływalni rodzaj biletu jaki chcecie Państwo zakupić. Jeżeli posiadacie Państwo dowolną kartę zniżkową akceptowaną na naszym obiekcie – np. Bocheńską Kartę Rodzinną czy Ogólnopolską Kartę Seniora – należy poinformować o tym w kasie pływalni przed wejściem do strefy basenowej. Po wyjściu ze strefy basenowej należy dokonać zapłaty gotówką bądź okazać wykupiony karnet (kartę magnetyczną) na naszą pływalnię. Nie realizujemy transakcji bezgotówkowych !

2. w godzinach : od 13.00 do 21.30

  Poniedziałek-Piątek Sobota-Niedziela
Opłata normalna 9,00 zł 10,00 zł
 – dopłata 0,15 zł 0,17 zł
Opłata ulgowa 6,00 zł 7,00 zł
 – dopłata 0,10 zł 0,12 zł

UWAGA !!! Jeżeli posiadacie Państwo kartę :

kdr_karta.jpg

 

to w godzinach od 13.00 do 21.30 obowiązują Państwa poniższe ceny:

  Poniedziałek-Piątek Sobota-Niedziela
Opłata normalna 8,00 zł 9,00 zł
 – dopłata 0,13 zł 0,15 zł
Opłata ulgowa 5,00 zł 6,00 zł
 – dopłata 0,08 zł 0,10 zł

Opłaty ulgowe stosuje się:

– dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia lub do 25 roku życia, po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej,

– dla osób niepełnosprawnych na podstawie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, dla emerytów i rencistów na podstawie odcinka emerytury/renty wraz z dokumentem tożsamości.

Opiekun osoby niepełnosprawnej posiadającej aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, stale opiekujący się osobą niepełnosprawną podczas pobytu na pływalni, korzysta z pływalni bezpłatnie.

Dzieci do lat 3 korzystają z pływalni bezpłatnie.

3. w godzinach : od 6.30 do 21.30

  Poniedziałek-Piątek Sobota-Niedziela
Opłata dla grup szkolnych 4,00 zł 5,00 zł
 – dopłata 0,07 zł 0,08 zł

Grupa szkolna – grupa zorganizowana dzieci i młodzieży (minimum 5 osób, maksimum 15 na 1 opiekuna) z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych.

Opiekun grupy szkolnej korzysta z pływalni bezpłatnie.

Opiekun innej niż grupa szkolna, grupy zorganizowanej korzysta z pływalni bezpłatnie, pod warunkiem, że grupa liczy minimum 10 osób, maksimum 15 osób na 1 opiekuna.

Opiekun grupy, która liczy do 4 osób w przypadku grupy szkolnej lub do 9 osób w przypadku innej niż grupa szkolna grupy zorganizowanej, korzysta z pływalni z uwzględnieniem 50 % zniżki od opłaty normalnej wynikającej z aktualnego cennika.

W przypadku przekroczenia czasu pobytu godzinnego na pływalni doliczana będzie dopłata minutowa wg aktualnego cennika. Zapraszamy codziennie od 6.30 do 21.30 ! Pływanie to nasz żywioł !
 

basen_honorujemy_karty_2016_2.jpg