Dyrektor Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni publikuje komunikat zbiorczy o stanie jakości wody na pływalni w formie tabelarycznej (wg aktualnych wyników badań próbek pobranych w styczniu 2017 r.).

komunikat13_tabela.jpg

komunikat13_tabela_legenda.jpg