Dyrektor Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni informuje, że woda pod natryskami NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.
PARAMETR LEGIONELLA JEST PRZEKROCZONYpod natryskami w szatni damskiej
(wynik – 230 jtk , dopuszczalne – < 100 jtk)

PARAMETR LEGIONELLA JEST W NORMIE

pod natryskami w szatni męskiej
(wynik – 12 jtk , dopuszczalne – < 100 jtk)

pod natryskami w szatni dla niepełnosprawnych
(wynik – 11 jtk , dopuszczalne – < 100 jtk).

System ciepłej wody użytkowej jest więc nadal SKAŻONY W STOPNIU ŚREDNIM i zostanie poddany ciągłej dezynfekcji chemicznej – w ciągu 10 dni woda powinna osiągnąć wymaganą jakość, jednakże ze względu na czas potrzebny do wykonania badań, o skuteczności podjętych działań będziemy mogli poinformować Państwa w ciągu 30 dni.