Jakość wody na pływalni – komunikaty » Komunikat 10/I/2017 z 13.01.2017 – Legionella Sp.

Jakość wody na pływalni – komunikaty » Komunikat 10/I/2017 z 13.01.2017 – Legionella Sp.

Dyrektor Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni informuje, że woda pod natryskami NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. PARAMETR LEGIONELLA JEST PRZEKROCZONYpod natryskami w szatni damskiej (wynik - 230 jtk , dopuszczalne - < 100 jtk) PARAMETR LEGIONELLA JEST W NORMIE pod natryskami w szatni męskiej (wynik - 12 jtk , dopuszczalne - < 100 jtk) pod natryskami w szatni dla niepełnosprawnych (wynik - 11 jtk , dopuszczalne - < 100 jtk). System ciepłej wody użytkowej jest więc nadal SKAŻONY W STOPNIU ŚREDNIM i zostanie poddany ciągłej dezynfekcji chemicznej – w ciągu 10 dni woda powinna osiągnąć wymaganą jakość, jednakże ze względu na czas potrzebny do wykonania badań, o skuteczności podjętych działań będziemy mogli poinformować Państwa w ciągu 30 dni. ...
Read More

Jakość wody na pływalni – komunikaty » Komunikat 9/XII/2016 z 28.12.2016 – Legionella Sp.

Dyrektor Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni informuje, że woda pod natryskami NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. PARAMETR LEGIONELLA JEST PRZEKROCZONY pod natryskami w szatni damskiej (wynik - 990 jtk , dopuszczalne - < 100 jtk) pod natryskami w szatni męskiej (wynik - 1000 jtk , dopuszczalne - < 100 jtk pod natryskami w szatni dla niepełnosprawnych (wynik - 950 jtk , dopuszczalne - < 100 jtk). System ciepłej wody użytkowej jest więc SKAŻONY W STOPNIU ŚREDNIM i zostanie poddany dezynfekcji termicznej oraz chemicznej – w ciągu 14 dni woda powinna osiągnąć wymaganą jakość, jednakże ze względu na czas potrzebny do wykonania badań, o skuteczności podjętych działań będziemy mogli poinformować Państwa w ciągu 30 dni....
Read More

Jakość wody na pływalni – komunikaty » Komunikat 8/XII/2016 z 22.12.2016 – Mętność i Mikroorganizmy

Dyrektor Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni informuje, że woda w nieckach pływalni (basen sportowy, basen rekreacyjny, jacuzzi) oraz w systemach cyrkulacji NIE SPEŁNIA WSZYSTKICH WYMAGAŃ określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. AKTUALNE PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNYCH WARTOŚCI DOTYCZY: parametru MĘTNOŚĆ w basenie rekreacyjnym (wynik - 0,7 NTU , dopuszczalne - 0,5 NTU) oraz parametru LICZBA MIKROORGANIZMÓW W 36+-2oC PO 48H w systemie cyrkulacji basenu rekreacyjnego (wynik - 82 jtk/1ml , dopuszczalne - 20 jtk/1ml). Informujemy, że woda zostanie dodatkowo przefiltrowana, obniżymy także jej temperaturę w systemie cyrkulacji basenu rekreacyjnego i w ciągu 10-14 dni woda powinna osiągnąć wymaganą jakość....
Read More

Jakość wody na pływalni – komunikaty » Komunikat 7/XII/2016 z 07.12.2016 – Legionella Sp. – OK

Dyrektor Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni informuje, że woda pod natryskami SPEŁNIA WYMAGANIA określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. PARAMETR LEGIONELLA JEST W NORMIE pod natryskami w szatni damskiej (wynik - 4 jtk , dopuszczalne - < 100 jtk) pod natryskami w szatni męskiej (wynik - 63 jtk , dopuszczalne - < 100 jtk pod natryskami w szatni dla niepełnosprawnych (wynik - 25 jtk , dopuszczalne - < 100 jtk)....
Read More

Jakość wody na pływalni – komunikaty » Komunikat 6/XI/2016 z 01.12.2016 – małe dzieci

Dyrektor Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach - minimalny poziom chloru wolnego w wodzie w nieckach wyposażonych w urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrzny wynosi 0,7 mg/l podczas gdy maksymalny poziom chlory wolnego w wodzie w nieckach udostępnianych do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3 wynosi 0,4 mg/l. W związku z podwyższonym poziomem chloru wolnego w basenie rekreacyjnym rodzicom / opiekunom niemowląt i małych dzieci do lat 3 NIE ZALECA SIĘ POBYTU TYCHŻE NIEMOWLĄT I DZIECI NA NASZYM OBIEKCIE. Osoby korzystające z atrakcji Krytej Pływalni w Bochni wraz z niemowlętami i dziećmi do lat 3 czynią to NA WŁASNE RYZYKO i NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ....
Read More

Jakość wody na pływalni – komunikaty » Komunikat 5/XI/2016 z 18.11.2016 – chloroform

Dyrektor Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni informuje, że woda w nieckach pływalni (basen sportowy, basen rekreacyjny, jacuzzi) oraz w systemach cyrkulacji NIE SPEŁNIA WSZYSTKICH WYMAGAŃ określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. AKTUALNE PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNYCH WARTOŚCI DOTYCZY: parametru TRICHLOROMETAN (CHLOROFORM) w jacuzzi (wynik - 0,032 mg/l , dopuszczalne - 0,03 mg/l). Woda zostanie dodatkowo przefiltrowana a system wentylacyjny poddany przeglądowi i konserwacji - w ciągu 2-3 tygodni woda powinna osiągnąć wymaganą jakość. JEDNOCZEŚNIE APELUJEMY O PRZESTRZEGANIE REGULAMINU OBIEKTU W ZAKRESIE MYCIA CIAŁA MYDŁEM PRZED WEJŚCIEM DO BASENÓW/JACKUZZI – MOŻE TO ZREDUKOWAĆ AŻ O 80 % ILOŚĆ MOCZNIKA W WODZIE BASENOWEJ, A CO ZA TYM IDZIE TAKŻE ILOŚĆ CHLOROFORMU, KTÓRY JEST UBOCZNYM PRODUKTEM DEZYNFEKCJI WODY !!!...
Read More

Jakość wody na pływalni – komunikaty » Komunikat 4/XI/2016 z 16.11.2016 – Legionella sp.

Dyrektor Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni informuje, że woda w nieckach pływalni (basen sportowy, basen rekreacyjny, jacuzzi) oraz w systemach cyrkulacji NIE SPEŁNIA WSZYSTKICH WYMAGAŃ określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. AKTUALNE PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNYCH WARTOŚCI DOTYCZY: parametru LEGIONELLA sp. w 100 ml pod natryskami w szatni damskiej (wynik - 440 jtk , dopuszczalne - < 100 jtk). System ciepłej wody użytkowej jest więc nadal SKAŻONY W STOPNIU ŚREDNIM i zostanie poddany dezynfekcji termicznej oraz chemicznej – w ciągu 2-3 tygodni woda powinna osiągnąć wymaganą jakość....
Read More

Jakość wody na pływalni – komunikaty » Komunikat 3/X/2016 z 03.10.2016 – Legionella sp.

Dyrektor Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni informuje, że woda w nieckach pływalni (basen sportowy, basen rekreacyjny, jacuzzi) oraz w systemach cyrkulacji NIE SPEŁNIA WSZYSTKICH WYMAGAŃ określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. AKTUALNE PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNYCH WARTOŚCI DOTYCZY: parametru LEGIONELLA sp. w 100 ml pod natryskami w szatni damskiej (wynik - 170 jtk , dopuszczalne - < 100 jtk). System ciepłej wody użytkowej jest więc SKAŻONY W STOPNIU ŚREDNIM i zostanie poddany dezynfekcji termicznej – w ciągu 5-6 tygodni woda powinna osiągnąć wymaganą jakość....
Read More

Jakość wody na pływalni – komunikaty » Komunikat 1/IX/2016 z 30.09.2016 – mętność

Dyrektor Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni informuje, że woda w nieckach pływalni (basen sportowy, basen rekreacyjny, jacuzzi) oraz w systemach cyrkulacji NIE SPEŁNIA WSZYSTKICH WYMAGAŃ określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. AKTUALNE PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNYCH WARTOŚCI DOTYCZY: parametru MĘTNOŚĆ w basenie rekreacyjnym (wynik - 0,61 NTU , dopuszczalne - 0,5 NTU). Woda zostanie dodatkowo przefiltrowana i w ciągu 5-7 dni powinna osiągnąć wymaganą jakość. Parametr nie powinien mieć istotnego wpływu na zdrowie użytkowników pływalni. Podkreślić należy, że inne Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dopuszcza mętność wody o wartości 1 NTU....
Read More

Jakość wody na pływalni – komunikaty » Komunikat 2/IX/2016 z 30.09.2016 – chloroform

Dyrektor Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni informuje, że woda w nieckach pływalni (basen sportowy, basen rekreacyjny, jacuzzi) oraz w systemach cyrkulacji NIE SPEŁNIA WSZYSTKICH WYMAGAŃ określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. AKTUALNE PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNYCH WARTOŚCI DOTYCZY: parametru TRICHLOROMETAN (CHLOROFORM) w jacuzzi (wynik - 0,059 mg/l , dopuszczalne - 0,03 mg/l) oraz w basenie rekreacyjnym (wynik - 0,050 mg/l , dopuszczalne 0,03 mg/l). Woda zostanie dodatkowo przefiltrowana a system wentylacyjny poddany przeglądowi i konserwacji - w ciągu 20-30 dni woda powinna osiągnąć wymaganą jakość. JEDNOCZEŚNIE APELUJEMY O PRZESTRZEGANIE REGULAMINU OBIEKTU W ZAKRESIE MYCIA CIAŁA MYDŁEM PRZED WEJŚCIEM DO BASENÓW/JACKUZZI – MOŻE TO ZREDUKOWAĆ AŻ O 80 % ILOŚĆ MOCZNIKA W WODZIE BASENOWEJ, A CO ZA TYM IDZIE TAKŻE ILOŚĆ CHLOROFORMU, KTÓRY JEST UBOCZNYM PRODUKTEM DEZYNFEKCJI WODY !!!...
Read More