Jakość wody na pływalni – komunikaty » Komunikat 11/I/2017 z 17.01.2017 – Legionella Sp.

Jakość wody na pływalni – komunikaty » Komunikat 11/I/2017 z 17.01.2017 – Legionella Sp.

Dyrektor Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni informuje, że woda pod natryskami NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. PARAMETR LEGIONELLA JEST PRZEKROCZONYpod natryskami w szatni damskiej (wynik - 140 jtk , dopuszczalne - < 100 jtk) pod natryskami w szatni męskiej (wynik - 460 jtk , dopuszczalne - < 100 jtk) PARAMETR LEGIONELLA JEST W NORMIE pod natryskami w szatni dla niepełnosprawnych (wynik - 58 jtk , dopuszczalne - < 100 jtk). System ciepłej wody użytkowej jest więc nadal SKAŻONY W STOPNIU ŚREDNIM i zostanie poddany ciągłej dezynfekcji chemicznej – w ciągu 7 dni woda powinna osiągnąć wymaganą jakość, jednakże ze względu na czas potrzebny do wykonania badań, o skuteczności podjętych działań będziemy mogli poinformować Państwa w ciągu 30 dni. ...
Read More