Jakość wody na pływalni – komunikaty » Komunikat 11/I/2017 z 17.01.2017 – Legionella Sp.

Jakość wody na pływalni – komunikaty » Komunikat 11/I/2017 z 17.01.2017 – Legionella Sp.

Dyrektor Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni informuje, że woda pod natryskami NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. PARAMETR LEGIONELLA JEST PRZEKROCZONYpod natryskami w szatni damskiej (wynik - 140 jtk , dopuszczalne - < 100 jtk) pod natryskami w szatni męskiej (wynik - 460 jtk , dopuszczalne - < 100 jtk) PARAMETR LEGIONELLA JEST W NORMIE pod natryskami w szatni dla niepełnosprawnych (wynik - 58 jtk , dopuszczalne - < 100 jtk). System ciepłej wody użytkowej jest więc nadal SKAŻONY W STOPNIU ŚREDNIM i zostanie poddany ciągłej dezynfekcji chemicznej – w ciągu 7 dni woda powinna osiągnąć wymaganą jakość, jednakże ze względu na czas potrzebny do wykonania badań, o skuteczności podjętych działań będziemy mogli poinformować Państwa w ciągu 30 dni. ...
Read More
Jakość wody na pływalni – komunikaty » Komunikat 10/I/2017 z 13.01.2017 – Legionella Sp.

Jakość wody na pływalni – komunikaty » Komunikat 10/I/2017 z 13.01.2017 – Legionella Sp.

Dyrektor Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni informuje, że woda pod natryskami NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. PARAMETR LEGIONELLA JEST PRZEKROCZONYpod natryskami w szatni damskiej (wynik - 230 jtk , dopuszczalne - < 100 jtk) PARAMETR LEGIONELLA JEST W NORMIE pod natryskami w szatni męskiej (wynik - 12 jtk , dopuszczalne - < 100 jtk) pod natryskami w szatni dla niepełnosprawnych (wynik - 11 jtk , dopuszczalne - < 100 jtk). System ciepłej wody użytkowej jest więc nadal SKAŻONY W STOPNIU ŚREDNIM i zostanie poddany ciągłej dezynfekcji chemicznej – w ciągu 10 dni woda powinna osiągnąć wymaganą jakość, jednakże ze względu na czas potrzebny do wykonania badań, o skuteczności podjętych działań będziemy mogli poinformować Państwa w ciągu 30 dni. ...
Read More

Jakość wody na pływalni – komunikaty » Komunikat 9/XII/2016 z 28.12.2016 – Legionella Sp.

Dyrektor Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni informuje, że woda pod natryskami NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. PARAMETR LEGIONELLA JEST PRZEKROCZONY pod natryskami w szatni damskiej (wynik - 990 jtk , dopuszczalne - < 100 jtk) pod natryskami w szatni męskiej (wynik - 1000 jtk , dopuszczalne - < 100 jtk pod natryskami w szatni dla niepełnosprawnych (wynik - 950 jtk , dopuszczalne - < 100 jtk). System ciepłej wody użytkowej jest więc SKAŻONY W STOPNIU ŚREDNIM i zostanie poddany dezynfekcji termicznej oraz chemicznej – w ciągu 14 dni woda powinna osiągnąć wymaganą jakość, jednakże ze względu na czas potrzebny do wykonania badań, o skuteczności podjętych działań będziemy mogli poinformować Państwa w ciągu 30 dni....
Read More

Jakość wody na pływalni – komunikaty » Komunikat 8/XII/2016 z 22.12.2016 – Mętność i Mikroorganizmy

Dyrektor Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni informuje, że woda w nieckach pływalni (basen sportowy, basen rekreacyjny, jacuzzi) oraz w systemach cyrkulacji NIE SPEŁNIA WSZYSTKICH WYMAGAŃ określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. AKTUALNE PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNYCH WARTOŚCI DOTYCZY: parametru MĘTNOŚĆ w basenie rekreacyjnym (wynik - 0,7 NTU , dopuszczalne - 0,5 NTU) oraz parametru LICZBA MIKROORGANIZMÓW W 36+-2oC PO 48H w systemie cyrkulacji basenu rekreacyjnego (wynik - 82 jtk/1ml , dopuszczalne - 20 jtk/1ml). Informujemy, że woda zostanie dodatkowo przefiltrowana, obniżymy także jej temperaturę w systemie cyrkulacji basenu rekreacyjnego i w ciągu 10-14 dni woda powinna osiągnąć wymaganą jakość....
Read More

Jakość wody na pływalni – komunikaty » Komunikat 7/XII/2016 z 07.12.2016 – Legionella Sp. – OK

Dyrektor Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni informuje, że woda pod natryskami SPEŁNIA WYMAGANIA określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. PARAMETR LEGIONELLA JEST W NORMIE pod natryskami w szatni damskiej (wynik - 4 jtk , dopuszczalne - < 100 jtk) pod natryskami w szatni męskiej (wynik - 63 jtk , dopuszczalne - < 100 jtk pod natryskami w szatni dla niepełnosprawnych (wynik - 25 jtk , dopuszczalne - < 100 jtk)....
Read More