Komunikat w sprawie decyzji PPIS

Komunikat w sprawie decyzji PPIS

Szanowni Państwo, informujemy, że decyzją nr 152/18 z dnia 18 października 2018r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z naszej stacji uzdatniania wody z uwagi na przekroczenie najwyższej dopuszczalnej wartości parametru „przewodność elektryczna”, która wynosi >5000 μS/cm (wartość dopuszczalna 2500 μS/cm). (więcej…)...
Read More