Jakość wody na pływalni – komunikaty » Komunikat – ROCZNA OCENA PŁYWALNI PRZEZ PPIS

Jakość wody na pływalni – komunikaty » Komunikat – ROCZNA OCENA PŁYWALNI PRZEZ PPIS

Dyrektor Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni publikuje zbiorczą roczną ocenę pływalni od 1 lipca 2017r. do 30 czerwca 2018r. dokonaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni. Informujemy, że protokół rocznej oceny jakości wody na pływalni jest dostępny do wglądu w sekretariacie pływalni (I piętro pok. 112) czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00, a także na stronie internetowej bocheńskiej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się protokołem oraz do bezpośredniego kontaktu z kierownictwem pływalni. W szczególności pragniemy podkreślić, że w ocenie PPIS woda na naszej pływalni odpowiada przepisom polskiego prawa, z uchybieniami, które mają charakter porządkowy i nie niosą ze sobą skutków w postaci zagrożenia zdrowia osób korzystających z pływalni. Za powstałe uchybienia przepraszamy i zapewniamy Państwa, że podejmiemy niezbędne działania zmierzające do poprawy tak organizacji pracy, jak i jakości wody na pływalni. ...
Read More
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem sklepu na pływalni

Przetarg ustny nieograniczony na wynajem sklepu na pływalni

Dyrektor Krytej Pływalni w Bochni ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 28 m2 w budynku Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni przy ulicy Św. Leonarda 34, na okres 2 lat, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej lub handlowo - usługowej o charakterze sportowo-rekreacyjnym (np. sklep z artykułami sportowymi itp.). (więcej…)...
Read More