W dniach 27-28 lutego wszystkie ceny obniżamy o 50 %. W taki sposób świętujemy wraz z innymi bocheńskim firmami 763 lata, które upłynęły od lokacji miasta na prawie magdeburskim.